Ledige stillingar
Vi har for tida ingen ledige stillingar
09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har alt ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?
13.08.2020

Større matglede for å skape gode måltidsopplevingar og redusere underernæring

Ein del eldre heimebuande får ikkje i seg nok og rett mat. Studiar viser 30 prosent  underernæring hos eldre som mottek heimesjukepleie. Nå vil Fylkesmannen sette i gang eit pilotprosjekt for å få større matglede og betre ernæringsstatusen til dei eldre.

11.08.2020

Kommunene i Rogaland hadde moderat eller større grad av økonomisk handlefrihet ved inngangen til 2020

KS har gjort en analyse av kommunenes økonomiske handlingsrom utfra regnskapstallene for 2019. Analysen er gjort på konserntall. Kommunene er delt inn i tre kategorier: kommuner med begrenset økonomisk handlefrihet (røde), kommuner med moderat økonomisk handlefrihet (gule) og kommuner med større grad av økonomisk handlefrihet (grønne). I Rogaland er det ingen røde kommuner.  

28.07.2020

Kommunetrappa for samfunnstryggleik og beredskap 2020

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sender kvart år ut ei kommuneundersøking for å kartlegga kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap. Fylkesmannen har vurdert denne eigenrapporteringa opp mot eigne tilsyn og rangert kommunane i «kommunetrappa».

07.07.2020

Departementet opprettholder beslutningen om ikke å utrede grensejustering

Dette skriver kommunal- og moderniseringsministeren i brev til Fylkesmannen der han viser til resultatene fra innbyggerundersøkelsen gjennomført på fastlandsdelen av Karmøy. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier