Ledige stillinger
Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 
30.10.2020

Nødstraum i landbruket

Når Fylkesmannen flyttar inn i nytt bygg vil det gamle nødstraumaggregatet seljast til ein mjølkebonde eller ein svinebonde i Vestfold og Telemark.  Fylkesmannen vil med salet sjå til at aggregatet framleis vil gje eit bidrag til beredskapen i fylket.

28.10.2020

Serveringsstadar og kravet om avstand

Eit av dei viktigaste tiltaka for å kontrollere koronaviruspandemien er å sikre at folk held god nok avstand frå kvarandre. Korleis skal dette gjerast i praksis?

26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye kjønnsnøytrale tittelen statsforvaltar. 

21.10.2020

Skal overvake storauren i Tokkeåi

Statkraft skal overvake både ungfisk og gytefisk av storaure i Tokkeåi, fram til 2022. Dessutan skal det undersøkast genetisk - om ungar av storaure også blir storaure.

20.10.2020

Ny lov om trudoms- og livssynssamfunn

Antallskrav for registrering og tilskot, samanslåing av trudoms- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel