Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 23.04.2018

  Forlenget saksbehandlingstid

  Vi har for tiden forlenget saksbehandlingstid på flere av våre fagområder. Vi jobber aktivt for å få ned saksbehandlingstiden.

  [ Les mer ]

 • Undersøkelse spørreskjema tilbakemelding
  18.04.2018

  Brukerundersøkelse for verger

  Vi er interessert i din tilbakemelding på hvordan du som verge opplever kontakt og dialog med Fylkesmannen. Har du noen minutter å avse, håper vi du tar deg tid til å besvare våre 10 spørsmål i linken under.

  [ Les mer ]

 • Rein i Roktdalen, Snåsa.
  18.04.2018

  Flytter reingjerde i Skjækerlia

  De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet rundt et reingjerde som er oppført i Skjækerlia. Reingjerdet blir nå flyttet.

  [ Les mer ]

 • fylkesmann Frank Jenssen tar i mot barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.
  17.04.2018

  Fornøyd med barnevernsatsing

  Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er imponert med måten aktørene i Trøndelag arbeider innen barnevernsområdet. I dag besøkte hun fylket.

  [ Les mer ]

 • 13.04.2018

  Vil du bli verge

  Fylkesmannen i Trøndelag ønsker nye verger som på sikt kan tenke seg mange oppdrag og drive som verge på hel- eller deltid.

  Les mer

   

 • 11.04.2018

  Beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag

  Onsdag 11. april arrangerer Fylkesmannen beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag. Øvelsen går over en hel dag og 41 kommuner og 250 kommunale ledere og stabsmedlemmer deltar i Øvelse Sodd 2018.

  [ Les mer ]

 • 10.04.2018

  Minst 244 moskus på Dovrefjell

  Det ble registrert 244 moskus under årets telling av bestanden på Dovrefjell. Fem færre enn under tilsvarende telling i 2017.

  [ Les mer ]

 • 10.04.2018

  Dårlig økologisk tilstand

  En ny overvåkingsrapport for Hotranvassdraget i Levanger konkluderer med fortsatt dårlig økologisk tilstand i vassdraget. Det er behov for tiltak for bedre vannkvalitet.

  [ Les mer ]

 • Kvernskora i Meråker kommune.
  09.04.2018

  Skogvern – høringsforslag

  Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av skogområder. Det foreslås opprettelse av 14 nye naturreservat, mens sju områder er utvidelse av eksisterende verneområder.

  [ Les mer ]

 • Sjøaurefangst
  02.04.2018

  Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

  Fiske er en viktig fritidsaktivitet for mange. Det er viktig å verne om sjøauren, og Fylkesmannen informerer her om fiskeregler.

  [ Les mer ]

Flere nyheter