Frist Uke Høring
juni 2020
05. jun 23 Høring – Søknad om utvidet utslippstillatelse for SalMar AS – Kverva, Frøya kommune
05. jun 23 Høring - Søknad om endring av tillatelse for Heimdal Varmesentral - Trondheim kommune
10. jun 24 Høring av forvaltningsplaner for Langåskjølen naturreservat og Kongsliin naturreservat
10. jun 24 Søknad fra Grøntvedt Nutri AS om produksjon av fiskemel og fiskeolje på Uthaug i Ørland kommune
10. jun 24 Høring av forvaltningsplaner for Ålnestangen og Tynestangen naturreservat og Vegsetlia naturreservat
14. jun 24 Søknad om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjoner - Steinkjer og Snåsa
14. jun 24 Søknad om nye/ oppdateringer av tillatelser til drift av gjenvinningsstasjoner i Namdalen
28. jun 26 Høring - forslag om vern av skogområder i Trøndelag
juli 2020
19. jul 29 Søknad om tillatelse til kompostering og deponering av rene masser - Stranda - Namsos
Frist Høring
juni 2020
05. jun Høring – Søknad om utvidet utslippstillatelse for SalMar AS – Kverva, Frøya kommune
05. jun Høring - Søknad om endring av tillatelse for Heimdal Varmesentral - Trondheim kommune
10. jun Høring av forvaltningsplaner for Langåskjølen naturreservat og Kongsliin naturreservat
10. jun Søknad fra Grøntvedt Nutri AS om produksjon av fiskemel og fiskeolje på Uthaug i Ørland kommune
10. jun Høring av forvaltningsplaner for Ålnestangen og Tynestangen naturreservat og Vegsetlia naturreservat
14. jun Søknad om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjoner - Steinkjer og Snåsa
14. jun Søknad om nye/ oppdateringer av tillatelser til drift av gjenvinningsstasjoner i Namdalen
28. jun Høring - forslag om vern av skogområder i Trøndelag
juli 2020
19. jul Søknad om tillatelse til kompostering og deponering av rene masser - Stranda - Namsos