Frist Uke Høring
juli 2019
18. jul 29 Tidlig jaktstart på grågås i Levanger kommune
29. jul 31 Høring av forvaltningsplan for Storskogan naturreservat
august 2019
01. aug 31 Høring - søknad om tillatelse til mottak, behandling og mellomlagring av masser - Mardahl Maskin AS - Grønøra - Orkdal kommune
01. aug 31 Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak av kasserte kjøretøy - Trøndelag Bildeler AS - Malvik kommune
01. aug 31 Høring - søknad om tillatelse til omlastingsstasjon for avfall - Ragn Sells AS - Årbogen Transport AS - Åfjord kommune
01. aug 31 Høring - søknad om endring av tillatelse - sorteringsanlegg for næringsavfall - Røros Container og Miljø AS - Røros kommune
02. aug 31 Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Ramlo Sandtak AS - Sørbogen - Klæbu kommune
10. aug 32 Høring-Søknad avfall Ålmoen Indre Fosen
14. aug 33 Kunngjøring – søknad om dispensasjon for utslipp av urenset avløpsvann fra Ostangen renseanlegg til Nidelva, Klæbu kommune.
15. aug 33 Høring - søknad om tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy - Autometall AS - Steinkjer kommune
20. aug 34 Søknad om ny utslippstillatelse for Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim (tidligere Weber Leca)
23. aug 34 Kunngjøring – søknad om kompostering av skjellavfall – Ålmo næringsområde, Rissa – Indre Fosen kommune
25. aug 34 Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune
26. aug 35 Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS
september 2019
01. sep 35 Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune
01. sep 35 Kunngjøring – søknad om tillatelse til tildekking av forurensede sedimenter i sjø – Hommelvikbukta – Malvik kommune.
13. sep 37 Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
Frist Høring
juli 2019
18. jul Tidlig jaktstart på grågås i Levanger kommune
29. jul Høring av forvaltningsplan for Storskogan naturreservat
august 2019
01. aug Høring - søknad om tillatelse til mottak, behandling og mellomlagring av masser - Mardahl Maskin AS - Grønøra - Orkdal kommune
01. aug Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak av kasserte kjøretøy - Trøndelag Bildeler AS - Malvik kommune
01. aug Høring - søknad om tillatelse til omlastingsstasjon for avfall - Ragn Sells AS - Årbogen Transport AS - Åfjord kommune
01. aug Høring - søknad om endring av tillatelse - sorteringsanlegg for næringsavfall - Røros Container og Miljø AS - Røros kommune
02. aug Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Ramlo Sandtak AS - Sørbogen - Klæbu kommune
10. aug Høring-Søknad avfall Ålmoen Indre Fosen
14. aug Kunngjøring – søknad om dispensasjon for utslipp av urenset avløpsvann fra Ostangen renseanlegg til Nidelva, Klæbu kommune.
15. aug Høring - søknad om tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy - Autometall AS - Steinkjer kommune
20. aug Søknad om ny utslippstillatelse for Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim (tidligere Weber Leca)
23. aug Kunngjøring – søknad om kompostering av skjellavfall – Ålmo næringsområde, Rissa – Indre Fosen kommune
25. aug Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune
26. aug Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS
september 2019
01. sep Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune
01. sep Kunngjøring – søknad om tillatelse til tildekking av forurensede sedimenter i sjø – Hommelvikbukta – Malvik kommune.
13. sep Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden