09.12.2019

Matrikkel og grunnbok stenges i hele landet deler av desember 2019

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager. Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

07.12.2019

Ny høringsfrist: Oppstart av frivillig vern av skog for åtte områder i Agder

Ny høringsfrist: Fylkesmannen i Agder varsler oppstart av verneplanprosess for åtte skogsområder i Lyngdal, Kristiansand, Søgne, Bygland, Birkenes, Risør, Gjerstad og Åmli kommuner. Områdene er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

06.12.2019

Syv nye skogreservater i Agder

I Aust-Agder er fem nye skogområder vernet og to eksisterende naturreservat utvidet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I alt vernes i underkant av 7000 dekar skog  i Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Gjerstad og Sirdal.

06.12.2019

Etterspørsel etter økologiske råvarer fra Agder

Mange kom for å høre om mulighet for lokal verdiskaping på Økoløft-møtet i Søgne 2. desember.

05.12.2019

Fylkesmannens samling om fagfornyelsen.

Fagfornyelsen er på vei, og Agder er forberedt. 215 deltakere fra barne- ungdom- og videregåendeskolene fra både Aust- og Vest-Agder deltok på Fylkesmannen i Agders samling om fagfornyelsen på Caledonian hotell i Kristiansand. Dagen var spekket med informasjon og praksisfortelinger fra arbeidet med fagfornyelsen,  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier