12.04.2019

Rydde strandsøppel i påska?

For de som velger kystpåske framfor påskefjellet, er det mulig å fylle fritiden (en del av den) med samfunnsnyttig dugnadsarbeid. Kristiansand kommune har penger til formålet og Hold Norge rent lader opp til ny ryddesesong.

12.04.2019

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet!

Vi ber alle skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler.

11.04.2019

Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder, trer i kraft mandag etter palmesøndag. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april - 15. juli.

10.04.2019

Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av tre nye skogsområder i kommunene Birkenes, Froland og Åmli og en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Gjerstad kommune. Vern av disse områdene vil bidra med i overkant av 3 000 daa nytt verneareal i Aust-Agder.

05.04.2019

AF Gruppen AS – søknad om utfylling og mudring i forbindelse med etablering av ny E39

AF Gruppen AS søker om tillatelse til utfylling av ca. 995 000 m3 masser i vassdrag i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal kommuner. Det søkes også om tillatelse til begrenset mudring av masser i berørte vassdrag. Fylkesmannen ønsker innspill til søknaden innen 6. mai 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier