21.03.2019

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med sitt første nyhetsbrev med landbruksnyheter fra fylkene. Her kan du blant annet lese mer om unge bønder i Finnmark som har tro på framtida.  

20.03.2019

Midlertidig motorferdselforbud i del av skuterløype 12 i Lebesby kommune

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet vedtak om midlertidig motorferdselforbud på deler av løype 12 i Lebesby kommune fra den 25.mars 2019.

19.03.2019

Utvidelse av Blåberget naturreservat

En større del av den frodige og rike løvskogslia under Blåberget i Bardu kan bli vernet. En grunneier tilbyr 255 dekar av sin eiendom til frivillig skogvern.

18.03.2019

Gjerder i utmark

Gamle gjerder på tvers av utmarkseiendommer som ligger og forfaller kan være farlig for husdyr og ville dyr. Her finner du viktige regler for gjerder i utmark og hvordan grunneier kan få økonomisk støtte til opprydding eller å sette opp nye gjerder.

15.03.2019

Forlenget motorferdselforbud i løype 10 i Karasjok kommune til 22. mars

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har forlenget det midlertidige motorferdselforbudet i snøskuterløype 10 i Karasjok kommune fra 15. mars t.o.m. 22. mars. Dette av hensyn til rein på vinterbeite.

Flere nyheter

Følg oss på sosiale medier