Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • TIRSDAG 26.04.2016

  Høstkonferansen 2016

  Høstkonferansen 2016 for ledere og ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste gjennomføres i 18. og 19. oktober 2016 i Bodø.

  [ Les mer ]

 • MANDAG 25.04.2016

  Mer laks fanget i 2015

  For laks ble fiskesesongen 2015 noe bedre enn bunnårene 2013 og 2014. På grunnlag av fangsttallene fra et enkelt år er det imidlertid for tidlig å konkludere med at den negative utviklingen for laksebestandene i Nordland har snudd.

  [ Les mer ]

 • TORSDAG 14.04.2016

  Lokale utfordringer – lokale løsninger

  Fylkesmannen skal bidra til at reindrifts- og landbruksnæringene i Nordland har grunnlag for vekst og utvikling. Kunnskap, forståelse og dialog er viktige verktøy for å sikre gode vilkår for begge næringer. Disse primærnæringene har felles interesser i spørsmål om rovvilt og arealinngrep, men havner også ofte i interessekonflikter. Lokale løsninger krever samhandling mellom næringene og kommunen.

  [ Les mer ]

 • ONSDAG 13.04.2016

  Nordnorsk økomatpris 2016

  Foreslå vinner av årets pris innen 1. juli 2016.

  [ Les mer ]

Flere nyheter