Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 16.08.2017

  Høring om ny kommunegrense etter deling av Tysfjord

  Fylkesmannen i Nordland minner om høringsfristen for å komme med innspill og synspunkter på hvor den nye kommunegrensen skal gå etter deling av Tysfjord kommune.

  [ Les mer ]

 • 08.08.2017

  Fylkesmannen fraråder sanking av reinlav i Sør-Norge

  Mange reineiere i Nordland reiser årlig til Sør-Norge for å sanke reinlav til fôring av rein. For å begrense utbredelsen av skrantesjuke blant rein, så gjøres det en rekke tiltak. Mattilsynet har i år foreslått at rein ikke kan fôres med lav som er sanket i Sør-Norge. Et generelt forbud mot bruk av slikt fôr er ennå ikke trådt i kraft.

  [ Les mer ]

 • 08.08.2017

  Nødnett

  DSB arrangerer høsten 2017 informasjonsmøter for potensielle brukere i Nødnett i en rekke fylker. I Nordland avholdes møtet den 31. august 2017 i samarbeid med Fylkesmannen.

  [ Les mer ]

 • 04.08.2017

  FoU-seminar om reindrift

  Fylkesmannen arrangerte 21. juni forsknings- og utviklingsseminar om reindrift i Nordland. Ulike forskningsmiljøer, representanter fra reindriftsnæringa og institusjoner som finansierer forskning var invitert til å delta.

  [ Les mer ]

Flere nyheter