20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
14.08.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Sjødalstrand

Nordre Follo Renseanlegg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Sjødalstrand i Nordre Follo kommune i forbindelse med etablering av utslippsledning. Klagefrist er satt til 4. september 2020.

12.08.2020

Mer kompetanse hever kvaliteten på barnehagens arbeid med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Barnehager i Oslo og Viken tilbys nettbaserte ressurser som styrker arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling og øker kvaliteten på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.

10.08.2020

Oppfordrer til gjensidig respekt

Mange bønder høster nå døgnet rundt når værforholdene tillater det. Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer både bønder og deres naboer om å vise forståelse for hverandre.

22.07.2020

Oppretter tilsyn mot Sykehuset Østfold HF

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppretter tilsyn mot Sykehuset Østfold HF. Bakgrunnen er at sykehuset publiserte sensitive opplysninger om pasienter i offentlig postjournal.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier