Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mars 2020
31. mar 14 Søknad om tillatelse til behandling av avfall – Sundbrei Transport AS, Kleivi Næringspark i Ål kommune
april 2020
01. apr 14 Søknad om tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud ved Holsfjorden - Ny vannforsyning Oslo
04. apr 14 Søknad om tillatelse til etablering av komposteringsanlegg – Norsk Biokraft AS i Grindavegen, Nannestad kommune
10. apr 15 Søknad om tillatelse til mudring og utfylling ved Utøyakaia i Tyrifjorden
19. apr 16 Søknad om tillatelse til etablering av biogassanlegg
24. apr 17 Søknad om tillatelse til midlertidig utslipp av renset sigevann fra Borge pukkverk deponi
24. apr 17 Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskioldbanen i Bærum
27. apr 18 Oppstart av verneplanarbeid for skog i Kongsberg
Frist Høring
mars 2020
31. mar Søknad om tillatelse til behandling av avfall – Sundbrei Transport AS, Kleivi Næringspark i Ål kommune
april 2020
01. apr Søknad om tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud ved Holsfjorden - Ny vannforsyning Oslo
04. apr Søknad om tillatelse til etablering av komposteringsanlegg – Norsk Biokraft AS i Grindavegen, Nannestad kommune
10. apr Søknad om tillatelse til mudring og utfylling ved Utøyakaia i Tyrifjorden
19. apr Søknad om tillatelse til etablering av biogassanlegg
24. apr Søknad om tillatelse til midlertidig utslipp av renset sigevann fra Borge pukkverk deponi
24. apr Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskioldbanen i Bærum
27. apr Oppstart av verneplanarbeid for skog i Kongsberg