Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
oktober 2019
21. okt 43 Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann fra Vålerengatunnelen
25. okt 43 Søknad om tillatelse til utslipp ved Godfarfoss i Hol og Nore og Uvdal kommune
27. okt 43 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Nesbyen avløpsanlegg
30. okt 44 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til økning av fôrproduksjon på Kambo i Moss kommune
november 2019
01. nov 44 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av avfall – Stena Recycling AS – Industriveien 54, 64 og 76 i Moss kommune
08. nov 45 Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Båtstø – Frogn kommune
15. nov 46 Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold
15. nov 46 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegg – Franzefoss Gjenvinning AS, Isi Miljøpark
18. nov 47 Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider for Bane NOR i Drammen kommune (UDK 33)
19. nov 47 Søknad om tillatelse til mudring i Bunnefjorden – Nordre Follo Renseanlegg, Oppegård kommune
Frist Høring
oktober 2019
21. okt Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann fra Vålerengatunnelen
25. okt Søknad om tillatelse til utslipp ved Godfarfoss i Hol og Nore og Uvdal kommune
27. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Nesbyen avløpsanlegg
30. okt Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til økning av fôrproduksjon på Kambo i Moss kommune
november 2019
01. nov Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av avfall – Stena Recycling AS – Industriveien 54, 64 og 76 i Moss kommune
08. nov Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Båtstø – Frogn kommune
15. nov Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold
15. nov Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegg – Franzefoss Gjenvinning AS, Isi Miljøpark
18. nov Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider for Bane NOR i Drammen kommune (UDK 33)
19. nov Søknad om tillatelse til mudring i Bunnefjorden – Nordre Follo Renseanlegg, Oppegård kommune