Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
august 2019
27. aug 35 Søknad om tillatelse til mellomlagring av avfall i Borg Havn, Fredrikstad kommune
29. aug 35 Oslo kommune – søknad om mudring og tildekking i Bispekilen i Bjørvika
september 2019
01. sep 35 Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Borg Havn
01. sep 35 Søknad om tillatelse til dumping av snø fra Holmen til Drammensfjorden i Drammen kommune
01. sep 35 Igangsetter arbeid med utvidelse av Vestfjella naturreservat i Aremark og Halden kommuner
04. sep 36 Søknad om tillatelse til mellomlagring av næringsavfall, Yggeseth Næringspark i Asker kommune
05. sep 36 Søknad om tillatelse til mudring i Rørvikbukta og dumping på Midtre Sletter
12. sep 37 Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Moss Havn
20. sep 38 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av betongrester – Hauerseter i Ullensaker kommune
november 2019
15. nov 46 Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold
Frist Høring
august 2019
27. aug Søknad om tillatelse til mellomlagring av avfall i Borg Havn, Fredrikstad kommune
29. aug Oslo kommune – søknad om mudring og tildekking i Bispekilen i Bjørvika
september 2019
01. sep Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Borg Havn
01. sep Søknad om tillatelse til dumping av snø fra Holmen til Drammensfjorden i Drammen kommune
01. sep Igangsetter arbeid med utvidelse av Vestfjella naturreservat i Aremark og Halden kommuner
04. sep Søknad om tillatelse til mellomlagring av næringsavfall, Yggeseth Næringspark i Asker kommune
05. sep Søknad om tillatelse til mudring i Rørvikbukta og dumping på Midtre Sletter
12. sep Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Moss Havn
20. sep Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av betongrester – Hauerseter i Ullensaker kommune
november 2019
15. nov Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold