Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
juli 2019
02. jul 27 Søknad om brannforsøk med batterier ved Lindum avfallsanlegg i Drammen
04. jul 27 Søknad om tillatelse til tiltak i sjø ved Revholmen i Hvaler kommune
04. jul 27 Søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø i Fredrikstad og Hvaler kommune
05. jul 27 Søknad om tillatelse til sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune
19. jul 29 Søknad om mudring ved Henry A. Larsens vei 16 og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter
19. jul 29 Søknad om mudring i Drammenselva – Drammen Fjernvarme
19. jul 29 Søknad om tillatelse til etablering av sandstrand ved Synstevatn i Nes kommune (Buskerud)
19. jul 29 Søknad om tillatelse til mudring ved Skjæløy Slipp i Fredrikstad kommune
22. jul 30 Høring av forslag om vern av to skogområder i Sarpsborg og Våler kommuner
23. jul 30 Søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Drammen havn
Frist Høring
02. jul Søknad om brannforsøk med batterier ved Lindum avfallsanlegg i Drammen
04. jul Søknad om tillatelse til tiltak i sjø ved Revholmen i Hvaler kommune
04. jul Søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø i Fredrikstad og Hvaler kommune
05. jul Søknad om tillatelse til sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune
19. jul Søknad om mudring ved Henry A. Larsens vei 16 og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter
19. jul Søknad om mudring i Drammenselva – Drammen Fjernvarme
19. jul Søknad om tillatelse til etablering av sandstrand ved Synstevatn i Nes kommune (Buskerud)
19. jul Søknad om tillatelse til mudring ved Skjæløy Slipp i Fredrikstad kommune
22. jul Høring av forslag om vern av to skogområder i Sarpsborg og Våler kommuner
23. jul Søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Drammen havn