Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
27. nov 27. nov Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan fortsatt søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
01. des 01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2021 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
15. des 15. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
27. nov 27. nov Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan fortsatt søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
01. des 01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2021
15. des 15. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus