Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
29. nov 29. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
29. nov 29. nov Tilskudd til barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehager med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner
01. des 01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
Søknadsfrist Tittel
29. nov 29. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
29. nov 29. nov Tilskudd til barnehagebasert kompetanseutvikling
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager
01. des 01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket