Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. apr 01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 1.Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening. 2.Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring.
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
31. mai 31. mai Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager Oslo kommune og kommuner i Viken
31. mai 31. mai Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist Oslo kommune og kommuner i Viken
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
01. apr 01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
31. mai 31. mai Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager
31. mai 31. mai Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager