Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. sep 30. sep Buskerud jordbruksfond 2020 Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i tidligere Buskerud fylke.
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 1.Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening. 2.Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring.
27. nov 27. nov Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan fortsatt søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
31. des 31. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
30. sep 30. sep Buskerud jordbruksfond 2020
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
27. nov 27. nov Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan fortsatt søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
31. des 31. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus