Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
31. mai 31. mai Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019 Barnehageeiere som fikk utbetalt tilretteleggingsmidler høsten 2018
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
Søknadsfrist Tittel
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
31. mai 31. mai Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket