Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2019
24. apr 17 Sosial- og barnevernavdelingen Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet Vogtsgate 17, Moss. Møterom i 2. etg.
26. apr 17 Landbruksavdelingen Kjøkkenhagekurs for skoler og barnehager Statens hus, Grønland 32, Drammen
29. apr 18 Fylkesmannen i Oslo og Viken Kurs i administrativ beredskap for skader fra rovvilt Flå - Jakt og fiskesenteret
30. apr 18 Fylkesmannen i Oslo og Viken Kurs i administrativ beredskap for skader fra rovvilt Spydeberg - kommunehuset
mai 2019
07. mai 19 Helseavdelingen Kurs i offentlig helsearbeid KS Nationaltheatret, Haakon Vll’s gate 9, Vika, Oslo
09. mai - 04. jun 19 - 23 RVTS Øst Hjelp som nytter Folkets hus i Halden
09. mai - 10. mai 19 Landbruksavdelingen Samling for skognettverket i Oslo og Viken Tyrifjord hotell, Vikersund
14. mai - 15. mai 20 Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Norges bondelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskeforbund og NINA Nasjonal gåsekonferanse Skogn folkehøgskole
21. mai 21 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samlinger om fagfornyelsen Sarpsborg, Sundvolden, Lillestrøm
22. mai 21 Landbruk Kurs for nytilsatte i kommunal landbruksforvaltning Oslo
27. mai - 28. mai 22 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Atomberedskapsseminar Scandic Hotel, Lillestrøm
28. mai - 29. mai 22 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet Hotel Bristol og Thon Hotel Opera, Oslo
28. mai - 29. mai 22 KS og Fylkesmannen Vikenkonferansen - Digitale muligheter Laholmen hotell i Strömstad
juni 2019
03. jun 23 Barnehage- og utdanningsavdelingen Sensorskolering for grunnskolen 2019 Clarion Hotel The Hub, Oslo sentrum
05. jun - 06. jun 23 Landbruksavdelingen Miljødagene 2019 Lier, Ringerike og Hole
desember 2019
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon plantevern - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Østfold, Akershus og Buskerud i løpet av året
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24. apr Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet
26. apr Kjøkkenhagekurs for skoler og barnehager
29. apr Kurs i administrativ beredskap for skader fra rovvilt
30. apr Kurs i administrativ beredskap for skader fra rovvilt
07. mai Kurs i offentlig helsearbeid
09. mai - 04. jun Hjelp som nytter
09. mai - 10. mai Samling for skognettverket i Oslo og Viken
14. mai - 15. mai Nasjonal gåsekonferanse
21. mai Samlinger om fagfornyelsen
22. mai Kurs for nytilsatte i kommunal landbruksforvaltning
27. mai - 28. mai Atomberedskapsseminar
28. mai - 29. mai Felles informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet
28. mai - 29. mai Vikenkonferansen - Digitale muligheter
03. jun Sensorskolering for grunnskolen 2019
05. jun - 06. jun Miljødagene 2019
31. des Autorisasjon plantevern - kurs 2019
31. des Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019