Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2019
01. jan - 31. des 1 - 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon plantevern - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Østfold, Akershus og Buskerud i løpet av året
01. jan - 31. des 1 - 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
februar 2019
25. feb 9 Landbruksavdelingen Seminar om karbonbinding i jord Statens Hus, Grønland 32 Drammen
26. feb - 05. mar 9 - 10 Landbruksavdelingen Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning Våler i Østfold, Lillestrøm og Noresund
mars 2019
04. mar - 05. mar 10 Fylkesmannen i Oslo og Viken Reiselivstilbud på gård Kringler gjestegård i Nannestad kommune
05. mar 10 Helseavdelingen Informasjonsmøte om tilskudd i helse- og omsorgssektoren Thon Hotel Ski
13. mar - 14. mar 11 Sosial- og barnevernavdelingen Kurs i generell økonomisk rådgivning Sundvolden hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
01. jan - 31. des Autorisasjon plantevern - kurs 2019
01. jan - 31. des Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019
25. feb Seminar om karbonbinding i jord
26. feb - 05. mar Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning
04. mar - 05. mar Reiselivstilbud på gård
05. mar Informasjonsmøte om tilskudd i helse- og omsorgssektoren
13. mar - 14. mar Kurs i generell økonomisk rådgivning