Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2019
29. aug - 30. aug 35 Helseavdelingen Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi Scandic Ambassadeur Drammen
29. aug - 30. aug 35 Fylkesmannen i Oslo og Viken prosjekt Foregangsfylke Jord, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud landbruksselskap, Buskerud videregående skole, VitalAnalyse og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Jordnært 2019 Buskerud videregående skole, Buskerudveien 134, 3340 Åmot
september 2019
02. sep - 03. sep 36 Helseavdelingen «Rus og følelser» Sundvolden Hotel
10. sep 37 Kjartan Stokke Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem Digital/Nettmøte/Skype
11. sep 37 Kjartan Stokke Samling for friskolene Sentralt i Oslo/Sted ikke bestemt
11. sep - 12. sep 37 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager sosiale tjenester i Nav - Øst-Viken Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
12. sep 37 Kjartan Stokke Friskole samling om fagfornyelsen Sentralt i Oslo/Sted ikke bestemt
18. sep - 19. sep 38 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager sosiale tjenester i NAV - Oslo Nationaltheateret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
oktober 2019
09. okt - 10. okt 41 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager sosiale tjenester i Nav - Vest-Viken Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, Sundvollen
15. okt - 16. okt 42 Helseavdelingen Kurs i Motiverende Intervju (MI) Quality Hotel Tønsberg
30. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Oslo og Viken Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark Sandefjord, Vestfold
november 2019
20. nov 47 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet Vær Smart! - kurs i klimatilpasning Miljødirektoratets lokaler i Oslo
desember 2019
05. des 49 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune, Miljødirektoratet Vær smart! - kurs i klimatilpasning Tyrifjord Hotell, Vikersund
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon plantevern - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Østfold, Akershus og Buskerud i løpet av året
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
29. aug - 30. aug Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi
29. aug - 30. aug Jordnært 2019
02. sep - 03. sep «Rus og følelser»
10. sep Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem
11. sep Samling for friskolene
11. sep - 12. sep Fagdager sosiale tjenester i Nav - Øst-Viken
12. sep Friskole samling om fagfornyelsen
18. sep - 19. sep Fagdager sosiale tjenester i NAV - Oslo
09. okt - 10. okt Fagdager sosiale tjenester i Nav - Vest-Viken
15. okt - 16. okt Kurs i Motiverende Intervju (MI)
30. okt - 31. okt Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark
20. nov Vær Smart! - kurs i klimatilpasning
05. des Vær smart! - kurs i klimatilpasning
31. des Autorisasjon plantevern - kurs 2019
31. des Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019