Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2019
29. aug - 30. aug 35 Helseavdelingen Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi Scandic Ambassadeur Drammen
29. aug - 30. aug 35 Fylkesmannen i Oslo og Viken prosjekt Foregangsfylke Jord, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud landbruksselskap, Buskerud videregående skole, VitalAnalyse og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Jordnært 2019 Buskerud videregående skole, Buskerudveien 134, 3340 Åmot
september 2019
02. sep - 03. sep 36 Helseavdelingen «Rus og følelser» Sundvolden Hotel
10. sep 37 Kjartan Stokke Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem Digital/Nettmøte/Skype
11. sep 37 Kjartan Stokke Informasjons- og regelverksamling for friskolene Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
11. sep - 12. sep 37 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager sosiale tjenester i Nav - Øst-Viken Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
12. sep 37 Kjartan Stokke Friskole samling om fagfornyelsen Sentralt i Oslo/Sted ikke bestemt
18. sep - 19. sep 38 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager sosiale tjenester i NAV - Oslo Nationaltheateret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
24. sep - 25. sep 39 Fylkesmannen i Oslo og Viken Fagsamling for barnehagemyndighetene i Oslo og Viken Fagsamling 24. og 25.09: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo.                             Felles middag 24.09. og overnatting 24.-25.09. Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo.
24. sep 39 Fylkesmannen i Oslo og Viken ved prosjektet «Levende matjord» Økouka - "Jorda i hagen min" Statens hus, Grønland 32, Drammen
26. sep 39 Eiker Vekst og Fylkesmannen i Oslo og Viken Økouka - Surdeigsbakekurs Statens hus, Grønland 32, Drammen
oktober 2019
07. okt - 08. okt 41 Britt Falmår Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Sundvollen) Sundvolden hotel
09. okt - 10. okt 41 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager sosiale tjenester i Nav - Vest-Viken Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, Sundvollen
10. okt - 11. okt 41 Fylkesmannen i Oslo og Viken 4. Samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Buskerud pulje 2, samlingsbasert Norefjell Ski & Spa, Bøseter, 3543 Norefjell
14. okt - 15. okt 42 Britt Falmår Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Ski) Thon Hotel Ski
15. okt - 16. okt 42 Helseavdelingen Kurs i Motiverende Intervju (MI) Quality Hotel Tønsberg
24. okt 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Når statistikken skal forbedres! SMIA Flerbrukshus, Drøbak
30. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Oslo og Viken Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark Sandefjord, Vestfold
november 2019
12. nov - 13. nov 46 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2019 Sundvolden hotel, Hole kommune i Buskerud
19. nov 47 Helseavdelingen Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
29. aug - 30. aug Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi
29. aug - 30. aug Jordnært 2019
02. sep - 03. sep «Rus og følelser»
10. sep Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem
11. sep Informasjons- og regelverksamling for friskolene
11. sep - 12. sep Fagdager sosiale tjenester i Nav - Øst-Viken
12. sep Friskole samling om fagfornyelsen
18. sep - 19. sep Fagdager sosiale tjenester i NAV - Oslo
24. sep - 25. sep Fagsamling for barnehagemyndighetene i Oslo og Viken
24. sep Økouka - "Jorda i hagen min"
26. sep Økouka - Surdeigsbakekurs
07. okt - 08. okt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Sundvollen)
09. okt - 10. okt Fagdager sosiale tjenester i Nav - Vest-Viken
10. okt - 11. okt 4. Samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Buskerud pulje 2, samlingsbasert
14. okt - 15. okt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Ski)
15. okt - 16. okt Kurs i Motiverende Intervju (MI)
24. okt Når statistikken skal forbedres!
30. okt - 31. okt Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark
12. nov - 13. nov Kommunesamling for landbruk 2019
19. nov Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt