Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 29.03.2017

  Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2017

  Det er no høve til å søkje om tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og
  meistringstiltak. Fylkesmannen har til saman 900 000 kroner til disposisjon,
  og søknadsfristen er 28. april 2017.

  [ Les meir ]

 • Lars Jørund Østby og Trine Thanh Ha frå Landbruksdirektoratet informerer om nytt system for søknad om produksjonstilskot i jordbruket og behandling av søknadene
  28.03.2017

  Stor oppslutning om kurs

  Kommunane møtte mannjamnt opp på kurs om nytt system for produksjonstilskot. Landbruksforvaltninga over heile landet førebur seg i desse dagar på at bønder og forvaltning skal ta i bruk heilt nytt system for søknad og behandling av produksjonstilskot.

  [ Les meir ]

 • 24.03.2017

  Ledig embete som fylkesmann i Møre og Romsdal (åremål) frå 1.1.2019

  Fylkesmann Lodve Solholm går av som fylkesmann 31.12.2018 etter oppnådd aldersgrense. Stillinga som Fylkesmann i Møre og Romsdal er lyst ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med søknadsfrist 6. april 2017.

  [ Les meir ]

 • 23.03.2017

  Har DU ein kandidat til Dronning Sonjas skolepris i 2017?

  Fylkesmannen ber om forslag til skolar som tek likeverd og inkludering på alvor i Møre og Romsdal. Skolen treng ikkje vere «perfekt» for å bli nominert.

  [ Les meir ]

 • Foto: Bjørn Rangbru /Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  21.03.2017

  Ny forvaltningsplan for moskus på Dovrefjell

  Det er eit politisk ynskje å ta vare på stammen av viltlevande moskus på Dovrefjell. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har utarbeidd framlegg til ny forvaltningsplan for moskus på Dovre som er sendt på høyring. Høyringsfristen er 1. juni 2017.

  [ Les meir ]

 • 20.03.2017

  Ei kort oversikt over kommuneøkonomien i Møre og Romsdal per mars 2017

  Den foreløpige rekneskapen til kommunane er no publisert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sine heimesider. Rekneskapen er enno ikkje blitt revidert. I Møre og Romsdal har 35 av 36 kommunar levert inn rekneskapen til SSB. Sjå vedlegget til høgre for figurar for netto driftsresultat, netto lånegjeld, disposisjonsfond, og underskot i den ureviderte rekneskapen.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende