Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 22.02.2018

  Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane

  Tilskot til "Styrking av habilitering og rehabilitering" er ett av tiltaka i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 (Prop. 1S(2016-2017). Fylkesmannen i Møre og Romsdal får omlag kr 5 millionar til fordeling.

  [ Les meir ]

 • Utsikt mot Øre kyrkje i Gjemnes
  20.02.2018

  Motsegn til arealdel av kommuneplan for Gjemnes - jordvern

  Fylkesmannen har på vegne av landbruksinteressene 7 motsegn mot kommuneplanen sin arealdel for Gjemnes i samband med offentleg ettersyn. Hovudmoment for motsegn er at Gjemnes kommune legg opp til for stor arealreserve for bustadar på matproduserande jord, noko som bryt med nasjonal jordvernstrategi og Fylkestinget sitt jordvernmål i Møre og Romsdal. 

  [ Les meir ]

 • 20.02.2018

  Rapportering for 2017 - Tilskot kompetanse og innovasjon

  Kommunar som fekk tilsegn i 2017 på tilskot kompetanse og innovasjon , må rapportere til Fylkesmannen innan 1. mars 2018.

  [ Les meir ]

 • 13.02.2018

  Fleire enn nokon gong ønskjer å lære meir om lokal mat

  Det er over 100 påmeldte til årets MRmat som vert arrangert i Kristiansund 14. og 15. februar 2018. Aldri har så mange vist interesse for arrangementet.

  [ Les meir ]

 • Bilde av side 1 av informasjonsplakat om landbruket i Sykkylven
  13.02.2018

  Infoplakat om jordbruket i Sykkylven

  Sykkylven kommune har laga ein informasjonsplakat om jordbruket i kommunen. Denne er veldig visuell, informativ, og gir god reklame for landbruksnæringa i kommune. Kanskje er den eit bra tips til fleire kommunar?

  [ Les meir ]

 • Illustrasjonsfoto.
  12.02.2018

  Landbruket si forventing til kommunale planprosessar

  Fylkesmannen si landbruksavdeling har utarbeidd to skriv som omhandlar Fylkesmannen si forventning til kommunale planprosessar; oppstart kommuneplan samfunnsdel og arealdel.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar