17.01.2020

Samling for unge bønder 2020 skaper nettverk

Unge bønder blir inviterte til samling med øyhopping i Ytre Romsdal; Harøya, Finnøya og Gossen 7.-8. februar 2020.

17.01.2020

Fylkesmannen betre rusta til å hjelpe kommunane

FNs berekraftsmål om å stoppe klimaendringane seier at vi skal «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem". Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedtatt at vi skal ha klimaomstilling som satsingsområde dei komande åra for å sikre trygg framtid for folk og natur. Vi har satt ned ei arbeidsgruppe som skal gi råd og rettleiing til klimaarbeid i kommunane.

16.01.2020

Oppstart av skogvern i Tingvoll kommune

Fylkesmannen melder med dette oppstart av plan for to nye områder for vern som naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 42.

14.01.2020

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i 17.- 26. januar 2020.

14.01.2020

Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Frå 2020 tek fylkesmennene og fleire andre statlege tilsynsetatar i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommunar og fylkeskommunar.

13.01.2020

MAT PÅ MÆRE - Fagdager for lokal mat og drikke

Unn deg to dagar mede inspirasjon og lærdom frå eit av landets beste kompetansesenter på lokal mat og reiseliv. Matnavet på Mære arrangerer fagdagar for lokal mat og drikke i Steinkjær 11.-12. februar. Smak er hovedtema.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel