Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • Zibigniew Nieznalski frå BIR viste korleis dei arbeider med forsøplingssaker i Bergensområdet. Ulf Lucassen og Anne Melbø frå Fylkesmannen leiar sesjonen.
  25.11.2016

  Fagdag om forureining for tilsette i kommunane

  Den 9. november 2016 arrangerte Fylkesmannen ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Hotel Union i Geiranger. 37 personar fordelt på 19 kommunar deltok på seminaret. Til neste år har Fylkesmannen som mål at alle kommunane blir representerte.

  [ Les meir ]

 • Prestaksla ligg flott til over Eresfjorden. Foto: Øivind Leren
  25.11.2016

  Verdfullt skogområde verna i Nesset

  Regjeringa har i Statsråd 25.11.2016 utvida Prestaksla naturreservat med ca. 480 daa. «Dette er eit viktig tiltak for å ta vare på naturmangfaldet i skogsnaturen vår», seier seniorrådgjevar Ola Betten hos Fylkesmannen.

  [ Les meir ]

 • 22.11.2016

  Tilskot rus/psykisk helse

  Med atterhald om Stortinget si godkjenning, kunngjer helse og omsorgsdepartementet tilskot til tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester og barn og unge med samansette hjelpebehov.

  [ Les meir ]

 • Deltakere Møre og Romsdal
  17.11.2016

  Fjord-Norge til Internationale Grüne Woche 2017

  18 aktørar frå fjordfylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland vert å finne på ei av verdas største matmesser, Internationale Grüne Woche, i Berlin 20-29.januar.

  [ Les meir ]

 • Nettsida til Tingvollost, som viser kåring også i 2011
  16.11.2016

  Kraftkar kåra til verdens beste ost

  Blåshimmelosten Kraftkar frå Tingvollost vart nyleg kåra til den beste osten på planeten etter ein overraskande og kjenslelada finale i 29. World Cheese Awards, i Basque Country city i San Sebastian. Kåringa skjedde i konkurranse med eit stort tal ostar frå heile verda.

  [ Les meir ]

 • Anna M. Bjørken frå NIBIO og Kay Henrik Bucher frå Landbruksdirektoratet orienterte om kor viktig det er at arealressurskartet er ajourholdt, når kartet skal brukast til utmåling av arealbaserte tilskot i jordbruket.
  15.11.2016

  Kommunane førebur seg til nye rutinar

  Ajourhald av kartdata var kanskje det viktigaste temaet, då alle kommunane i fylket 14. og 15.11. 2016 var samla til seminar om forvaltning av tilskot i landbruket.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar