Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • Åkerrikse
  22.05.2017

  Ta vare på sjeldne fuglar i kulturlandskapet

  Fleire fugleartar som hekkar i jordbrukslandskapet er i tilbakegang. Dette gjeld mellom anna åkerrikse, storspove og vipe. Ved å utsette slåtten der fuglane hekkar, bidreg ein til å ta vare på desse artane.

  [ Les meir ]

 • 15.05.2017

  Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommune-proposisjonen 2018

  Det er ikkje store endringar i dei økonomiske rammeføresetnadane for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett 2017.

  [ Les meir ]

 • 15.05.2017

  Statsborgarseremoni i Molde 20. mai

  96 av 218 nye statsborgarar har takka ja til å delta på statsborgarseremonien førstkomande laurdag.  Seremonien går føre seg i Bjørnsonsalen ved Scandic Seilet Hotel.

  [ Les meir ]

 • 12.05.2017

  Endringar i forskrifter for fiske i sjø

  Med bakgrunn i den negative utviklinga for sjøaure og laks i Møre og Romsdal har Fylkesmannen kome med endring av forskrifter knytt til fiske i sjø.

  [ Les meir ]

 • Leirbrua
  12.05.2017

  Status Flaskehalsarbeid i Møre og Romsdal mai 2017

  Det nyttar å arbeide med utbetring av flaskehalsar i tømmertrransporten. Eit prosjekt med fokus på flaskehalsar i vegnettet har ført til oppgradering av mange strekningar, men mykje står att. Oppgraderingane fører til meir effektiv tømmertransport, med færre turar.

  [ Les meir ]

 • 12.05.2017

  Tildeling prosjektskjønn 2017

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har delt ut 4 904 000 kroner til prosjekter i kommunane.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar