Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 19.10.2017

  Melchiorgarden fekk bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  Petter Melchior og Torunn Ljøen frå Melchiorgarden i  Norddal er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal 2017.  Gjennom tradisjonell geitmjølkproduksjon, kjekjøttforedling, bærforedling og turisme har gardbrukarparet skapt ei robust bedrift som gir eit godt økonomisk resultat.

  [ Les meir ]

 • 19.10.2017

  NVE har besluttet å sette ned farenivået til gult for Veslemannen

  Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover. Det er nå en tydelig trend med reduserte hastigheter, spesielt for den nedre delen. 

  [ Les meir ]

 • Gode idear og høgt under taket
  17.10.2017

  Stipend for å fremme smart bruk av tre i Møre og Romsdal.

  Stipendet skal stimulere til samarbeid mellom studentar, utdanningsinstitusjonar, industri/næring, InnovasjonsTre og Tredriveren i Møre og Romsdal. Ordninga er open for alle studentar med fag som er av interesse for treforedling- og byggebransjen i Møre og Romsdal.

  [ Les meir ]

 • Rydda og god utsikt til kulturlandskapet
  16.10.2017

  Tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap

  Utlysing nr 2 2017 - tilskot til utsiktisrydding.

  [ Les meir ]

 • 16.10.2017

  Fylkesvis skjønnsramme 2017 - siste fordeling

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2017 fått 90,4 millionar kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret.

  Vi fordelte 30,004 millionar kroner til statsbudsjettet 2017, og har seinare fordelt 4,904 millionar kroner til prosjektskjønn og 7,3 millionar til arbeidet med innovasjon og utvikling i nye kommunar. Her følger fordelinga av dei resterande 48,192 millionar kroner.

  Fordelinga på kommunenivå ligg vedlagt, med følgande forklaring:

  [ Les meir ]

 • 13.10.2017

  Statsbudsjettet 2018

  Regjeringa har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2018. Nedanfor følger eit samandrag av hovudpunkta i det økonomiske opplegget for kommunane.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar