Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 18.06.2018

  Tilrådning til etablering av ny oppdrettslokalitet ved Indre Harøy og frarådning til etablering av ny oppdrettslokalitet ved Storværet, Fræna og Aukra

  Fylkesmannen råder Møre og Romsdal fylkeskommune til å gi konsesjon til Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg ved Indre Harøy i Fræna. Med bakgrunn i innskrenkninger av friluftsinteresser samt sårbare bestander av sjøørret og laks fraråder vi å gi konsesjon til Måsøval fiskeoppdrett ved Storværet i Aukra.

  Dersom Mattilsynet ved sin vurdering av smitterisiko bare finner rom for etablering av ett av disse to omsøkte anleggene, vil vi råde til at Salmon Evolution sitt anlegg blir prioritert.

  [ Les meir ]

 • Eksempel frå Sykkylvsfjorden. Innafor denne sona er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden 15.4-30.09.
  18.06.2018

  Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munnings- fredingssone)

  Etter forskriftsendring i 2017 er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden frå og med 15. april til og med 30. september i munningsfredingssoner i Møre og Romsdal.

  [ Les meir ]

 • 15.06.2018

  Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

  Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.

  [ Les meir ]

 • Indre Harøy i Fræna
  08.06.2018

  Landbasert fiskeoppdrett - Salmon Evolution, Fræna

  Fylkesmannen gir Salmon Evolution tillatelse til utslipp fra nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy i Fræna kommune.

  [ Les meir ]

 • 07.06.2018

  Ridderorden til Ottar Grepstad

  H.M. Kongen har utnemnt direktør Ottar Grepstad til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for å fremme nynorsk språk, litteratur og skriftkultur.

  [ Les meir ]

 • 31.05.2018

  Har DU ein kandidat til Dronning Sonjas skolepris i 2018?

  Fylkesmannen skal nominere og ber om forslag til skolar som tek likeverd og inkludering på alvor i Møre og Romsdal. Skolen treng ikkje vere «perfekt» for å bli nominert.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende