Fylkesmannen stenger for publikumsbesøk

Grunna tiltaka mot koronaviruset som no er innført i Noreg vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal stenge for besøk av publikum fram til 14.4.20.

All drift hos oss blir ivaretatt og alle våre tenester er fortsatt tilgjengelege på post og telefon - 71 25 84 00.

29.03.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider og på helsenorge.no. Viktig informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen finn du her.
02.04.2020

Fagleg støtte til dei psykososiale kriseteama i kommunane i Midt-Norge

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging, region Midt Norge (RVTS Midt) har fått eit ansvar for å følge opp og gi fagleg støtte til dei psykososiale kriseteama i regionen i samband med Korona-pandemien.

01.04.2020

Ivaretaking av personar med psykisk helse og rusutfordringar i koronatider

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiing for korleis kommunen best kan ta vare på dei.

31.03.2020

Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munningsfredingssoner)

Våren er tid for sjøaurefiske i sjøen for mange. Det er viktig å ha kjennskap til reglane for fiske utanfor elvemunningane i fylket, sidan mange sjøaurebestandar i fylket er i dårleg tilstand. I munningsfredingssonene er det ikkje lov å fiske sjøaure på denne tida av året.

30.03.2020

Innspel om skjønnsmidlar og Fylkesløft for 2021

Fylkesmannen inviterer kommunane i Møre og Romsdal til å kome med innspel til skjønnstildelinga for 2021. Ein del av skjønnsramma skal gå til innovasjon og utvikling i kommunane. Satsingsområda for 2021 står lista opp under Fylkesløft.

30.03.2020

Spørsmål kring skattemeldinga for verjer

Førre veke la skatteetaten ut den nye skattemeldinga for 2019. Fylkesmannen har særleg fått spørsmål kring to tema når det gjeld verjer. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel