Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • Kilenotfiske ved Haukebøen i Molde sommaren 2008
  26.06.2017

  Fisketider for laksefiske i sjøen

  Vi har registrert sjølaksefiskarane og sender no ut dei siste fangstdagbøkene. Møre og Romsdal er oppdelt i fleire regionar med forskjellige fisketider. Det er derfor viktig at dei som fiskar, set seg grundig inn i kva som gjeld på deira fiskeplass.

  [ Les meir ]

 • Grågås i Harøysundet
  26.06.2017

  Opning for tidlegjakt på grågås 2017

  I kommunane Haram, Sandøy, Aukra, Vestnes, Rauma, Halsa og Smøla kan grågåsjakta starte 26. juli i område i tilknyting til innmark og inngjerda beite.

  [ Les meir ]

 • Landbruksmeldinga for Møre og Romsdal 2017-2021 vart vedtatt av Fylkestinget 13.06.2017
  26.06.2017

  Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017-2021 vedteken

  Landbruksmeldinga er retningsgjevande for utviklinga av landbruket på regionalt nivå, og skal bidra til å styrke landbruket og landbruksbasert næringsutvikling i fylket. Meldinga dekkjer breidda i landbruksnæringa, med ambisjonar og tiltak for kvart innsatsområde. Den overordna målsetjinga er at Møre og Romsdal skal ha eit berekraftig og aktivt landbruk over heile fylket.

  [ Les meir ]

 • Durmålhaugen (Foto: Øivind Leren)
  23.06.2017

  Tilrår nye skogreservat

  Fylkesmannen tilrår vern av Åfarhaugen naturreservat, Durmålhaugen naturreservat og utviding av Hisdalen naturreservat. Områda ligg i Sunndal og Tingvoll kommunar, og vil medføre ca. 3.500 daa nytt verna areal.

  [ Les meir ]

 • 22.06.2017

  Historisk felles kommunestyremøte for nye Molde kommune i Nessethallen

  I dag 22. juni 2017, samlast kommunestyra i Midsund, Molde og Nesset kommunar til eit historisk felles kommunestyremøte i Nessethallen.

  [ Les meir ]

 • Forslag til forvaltningsområde for gaupe, jerv og bjørn i revidert forvaltningsplan for region 6 Midt-Norge.
  22.06.2017

  Forvaltningsplan for store rovdyr på høyring

  Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har lagt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut til offentleg ettersyn.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende