Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • Nils-Henning Nesje, den nye Bondelagskokken 2017-18 og 2. nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud
  20.01.2017

  Lokalmatforkjempar ny Bondelagskokk

  Nils-Henning Nesje (40) har blitt den nye Bondelagskokken – ei stor ære seier han. Han har arbeidd for å framelske og fremje ureist, lokal mat lenge før det vart eit omgrep.

  [ Les meir ]

 • Frå Svissdal i Øvre Sunndal, del av det utvalde kulturlandskapet frå 2009.
  17.01.2017

  Nye utvalde kulturlandskap

  Satsinga på utvalde kulturlandskap har vore svært vellukka, og Regjeringa ønsker no å utvide denne satsinga til å omfatte fleire geografiske område. Møre og Romsdal har fått i oppdrag å legge fram forslag på 2-3 nye område i fylket, som kan inkluderast i utvalde kulturlandskap.

  [ Les meir ]

 • 16.01.2017

  Tilskot til kommunalt rusarbeid

  Tilskot til kommunalt rusarbeid har som mål å gi auka og varig vekst i kapasiteten i kommunen sine tenester til menneske med rusmiddelrelaterte problem. Dei skal sikrast et heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.

  [ Les meir ]

 • 13.01.2017

  Endelege satsar for miljøtilskot fastlagde

  Fylkesmannen har fastsett endelege satsar for utbetaling av miljøtilskot etter søknader per 20. august 2016 og for drift av beitelag per 1. november 2016. Utbetalinga skjer i februar - mars.

  [ Les meir ]

 • 13.01.2017

  Ny rettleiar om pårørandeinvolvering og støtte

  Den nye rettleiaren om pårørande i helse- og omsorgstenesta omtalar rettigheitene til pårørande, pliktane til helse- og omsorgstenesta og gir anbefalingar om god praksis. Det er også lenkar til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjonar hos andre aktørar.

  [ Les meir ]

 • Taubanedrift med Allskog og entreprenør Rørvik på Lid i Volda i 2016.
  10.01.2017

  Ny topp i avverkinga i Møre og Romsdal i 2016

  Det blir stadig teke ut meir tømmer enn før frå skogane i Møre og Romsdal. 2016 vart eit nytt rekordår, men det meste av fordlinga skjer andre stader.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende