14.10.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no
29.10.2020

Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert - restmidler

Søk midler til tiltak som skaper aktivitet og sosialt fellesskap - etablér besøksverter på en god og smittevernsikker måte.  

26.10.2020

No er grundig reinhald av vegar ekstra viktig

Luftforureining har mange skadelege effektar på helsa vår. Om ein reduserer mengda støv i lufta, vil det bidra til mindre luftvegsinfeksjonar.

26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvaltar.

26.10.2020

Temakart - kommunedata

Fylkesmannen har utarbeidd eit kart med lenker til relevant statistikk over kommunedata frå ulike offentlege etatar.  Det er no heile 14 tema som er knytt  direkte inn mot enkeltkommunar.

16.10.2020

Satsar på berekraft og helse

Helseplattformar, arbeid for berekraftsfylket og ungt entreprenørskap er kommunale tiltak som Fylkesmannen i Møre og Romsdal deler ut ekstra midlar til i 2021.  

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel