Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • Forsøpling er eit krevjande og viktig fagområde for kommunane.
  MÅNDAG 30.05.2016

  Fagdag om forureining for tilsette i kommunane

  Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen ønskjer å hjelpe kommunar med deira oppgåver på forureiningsområdet. 9. november 2016 arrangerast ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Hotel Union i Geiranger. Sett av dagen!

  [ Les meir ]

 • Frå eigedomen til Iris og Arnfinn Westerås, som fekk prisen i 2015
  ONSDAG 25.05.2016

  Foreslå kandidatar til kulturlandskapspris 2016

  Fylkesmannen inviterer lag, organisasjonar, kommunar og einskildpersonar til å komme med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen før 1. august 2016.

  [ Les meir ]

 • Illustrasjonskart uten konkret tilknyting til saka
  TYSDAG 24.05.2016

  Fylkesmannen fekk medhald i to klager - landbruk

  Settefylkesmannen i Sør-Trøndelag har oppheva og avslått to dispensasjonssaker, høvesvis frå Giske og Eide kommunar, der Fylkesmannen si landbruksavdeling hadde klaga på kommunane sine vedtak. 

  [ Les meir ]

 • FREDAG 20.05.2016

  Stort potensiale for tre som bygningsmateriell

  Tre har lange tradisjonar som byggemateriale og har dei seinare åra også blitt meir aktuelt til konstruksjonar i større og meir komplekse bygg.

  [ Les meir ]

 • FREDAG 20.05.2016

  Dronning Sonjas skolepris 2016

  Dronning Sonjas skolepris skal delast ut til ein skole som har utmerka seg ved å praktisere likeverd og inkludering på ein god måte. Nominasjon til prisen for 2016 må sendast Fylkesmannen innan 25. august 2016.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende