Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • Kjempespringfrø
  07.07.2017

  Plantene du ikkje vil ha

  Her er artane du ikkje vil ha i hagen din. Dei spreier seg fort både innafor og utafor hagegjerdet, og kan vere vanskeleg å bli kvitt. I verste fall kan dei utrydde planter som høyrer heime i naturen i Møre og Romsdal.

  [ Les meir ]

 • 06.07.2017

  Ny Runde-brosjyre

  Fylkesmannen har oppdatert brosjyren om verneområda på Runde i Herøy. Både kart og tekst er fornya, og sidan forrige brosjyre vart lagd, har også området fått Ramsar-status.

  [ Les meir ]

 • 06.07.2017

  Informasjon om miljøtilskot sendt til søkjarane

  Informasjon om den kommande søknadsomgangen for regionale miljøtilskot i Møre og Romsdal blir sendt til potensielle søkjarar i midten av juli. Søknadsfristen er 20. august.

  [ Les meir ]

 • 04.07.2017

  Utviklinga i kommuneøkonomien 2016

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir kvart år ut ein rapport om utviklinga i kommuneøkonomien. Rapporten er i all hovudsak basert på tall innhenta av Statistisk sentralbyrå, og framstilt i figurar og tabellar. Tilpassingar til den nye skattereforma i 2016 gav ekstraordinære skatteinntekter til kommunane, og bidrog sterkt til at 2016 vart eit godt år for kommuneøkonomien i mange kommunar i Møre og Romsdal.

  [ Les meir ]

 • Brukt trevirke dumpa i naturen.
  03.07.2017

  Tilsyn med kommunane - forsøpling og brenning

  Fylkesmannen gjennomfører no tilsyn med kommunane i Møre og Romsdal. Tema for tilsynet er kommunen som myndigheit for forsøpling og open brenning. Tilsyna blir gjennomførte som brevkontrollar med alle kommunane i fylket.

  [ Les meir ]

 • Det blir stadig mindre areal å spreie gjødsel og dyrke mat på i Møre og Romsdal
  02.07.2017

  Gledeleg nedgang i tap av matjord i 2016 – men likevel skår i gleda

  KOSTRA-tal som SSB nylig presenterte, viser at Møre og Romsdal har hatt ein gledeleg nedgang i tap av matjord, frå 403 daa i 2015 til 253 daa i 2016. Dette er ikkje langt unna jordvernmålet på 200 daa som fylkestinget har vedteke gjennom Landbruksmeldinga for Møre og Romsdal 2017-2021.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende