Ledige stillingar
Vi har for tida ingen ledige stillingar
09.11.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no, på Regjeringen.no og på Utdanningsdirektoratets sine nettsider i forhold til barnehage og skole. 
30.11.2020

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta 2021-2023

Det lysast ut midler for å styrke og utvikle kommunane sin helsestasjon- og skolehelseteneste. Målgruppa er gravide og deira partnarar, barselfamiliar, og barn og unge og familiane deira. 

25.11.2020

Nettsidene våre vil vere ute av drift frå torsdag 26. november til mandag morgon

På grunn av teknisk vedlikehald blir nettstaden vår utilgjengeleg frå torsdag kl. 16 til mandag morgon. Nokre publikumstenester vil framleis vere tilgjengelege frå vår felles portalside fylkesmannen.no. 

22.11.2020

Dømt for bedrageri

To personar er dømt for bedrageri etter at Fylkesmannen avdekka juks i samband med tilskot til husdyrhald.

19.11.2020

Klimasnu!

Det haster. Vi må snu oss rundt og stoppe klimaendringane no! Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal gjere det vi kan for at klimaendringane blir så små som mogleg. Det krev ei klimaomstilling – ein klimasnu.

18.11.2020

Skjønnsmidlar til TISK og smittevern knytt til koronapandemien

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fekk 12 millionar kroner til fordeling til TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) og 18 millionar kroner i skjønnsmidlar til smittevern. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel