Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • Ha respekt for andre menneske, beitande husdyr og ville dyr og fuglar. #hundibånd
  20.06.2018

  Husk bandtvang

  Vi er ein nasjon av naturglade menneske, som ferdast mykje i naturen, frå fjøre til fjell. I tidsrommet 1. april til 20. august er det generell bandtvang, og fleire plassar har kommunen utvida perioden gjennom lokale føresegner.

  [ Les meir ]

 • Frå bygging av ny RV 70 mellom Saghøgda og Meisingset i Tingvoll kommune
  20.06.2018

  Møre og Romsdal toppar verstingliste

  Dei endelege tala frå KOSTRA syner at 4025 dekar jord vart vedtatt nedbygd i 2017 i Noreg. Møre og Romsdal er det fylket som byggjer ned mest matjord i heile landet, med 734 dekar dyrka jord. Bustad- og vegbygging er hovedårsaka til det omfattande tapet av viktig matproduserande landbruksareal.

  [ Les meir ]

 • 18.06.2018

  Tilrådning til etablering av ny oppdrettslokalitet ved Indre Harøy og frarådning til etablering av ny oppdrettslokalitet ved Storværet, Fræna og Aukra

  Fylkesmannen råder Møre og Romsdal fylkeskommune til å gi konsesjon til Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg ved Indre Harøy i Fræna. Med bakgrunn i innskrenkninger av friluftsinteresser samt sårbare bestander av sjøørret og laks fraråder vi å gi konsesjon til Måsøval fiskeoppdrett ved Storværet i Aukra.

  Dersom Mattilsynet ved sin vurdering av smitterisiko bare finner rom for etablering av ett av disse to omsøkte anleggene, vil vi råde til at Salmon Evolution sitt anlegg blir prioritert.

  [ Les meir ]

 • Eksempel frå Sykkylvsfjorden. Innafor denne sona er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden 15.4-30.09.
  18.06.2018

  Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munnings- fredingssone)

  Etter forskriftsendring i 2017 er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden frå og med 15. april til og med 30. september i munningsfredingssoner i Møre og Romsdal.

  [ Les meir ]

 • 15.06.2018

  Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

  Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.

  [ Les meir ]

 • Indre Harøy i Fræna
  08.06.2018

  Landbasert fiskeoppdrett - Salmon Evolution, Fræna

  Fylkesmannen gir Salmon Evolution tillatelse til utslipp fra nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy i Fræna kommune.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende