Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 22.11.2017

  Oppstartsmøte for grensejusteringar i Møre og Romsdal

  Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
  (KMD) å utgreie 5 grensejusteringar i Møre og Romsdal
  .

  [ Les meir ]

 • 21.11.2017

  Vi treng fleire verjer!

  Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

  [ Les meir ]

 • Bilete frå salen under avslutningsforedraget til Roy Angelvik, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.
  20.11.2017

  Kampen om sjøareala

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte 14.–15. november konferansen Kampen om Sjøareala i Molde

  [ Les meir ]

 • 16.11.2017

  Tilskot til helsestasjon og skulehelsetenester

  Helsedirektoratet har lyst ut tilskotsmidlar til styrking og utvikling av helsestasjons- og
  skolehelsetenester. Herunder svangerskapsomsorg og helsestasjon for ungdom.

  [ Les meir ]

 • 15.11.2017

  Grønt farenivå for Veslemannen

  NVE har beslutta å sette ned farenivået for Veslemannen frå gult til grønt nivå.

  [ Les meir ]

 • 10.11.2017

  Kommunar kan søkje støtte til miljøtiltak

  Kommunar og fylkeskommunar over heile landet kan søke om Klimasats-støtte. Midlane skal gå til tiltak som reduserer utslepp av klimagassar eller bidreg til overgangen til lågutsleppssamfunnet.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar