Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • FREDAG 22.07.2016

  Lite fisk i flomelvane

  Det har vore lite regn i vår og sommar. Difor har det vore svært lite vatn i dei elvane som ikkje blir forsynt av vatn frå snøsmeltinga i høgfjellet. Det har ført til at laks og sjøaure som er på veg mot elvane for å gyte har blitt ståande i fjorden. Dette har ført til eit aktivt fritidsfiske etter laks og søaure i sjøen.

  [ Les meir ]

 • ONSDAG 20.07.2016

  Urovekkjande høgt tap av matproduserande areal i Møre og Romsdal

  - KOSTRA-tal viser mindre tap av matproduserande areal i Møre og Romsdal i 2015 samanlikna med 2014. Men framleis er vi det fjerde største fylket i landet i høve omdisponering av dyrka mark, og ut i frå det begrensa arealet ein har i Møre og Romsdal er resultatet for 2015 urovekkjande.

  [ Les meir ]

 • MÅNDAG 18.07.2016

  Historisk dag på Romsdalsmuseet

  Statsråd Jan Tore Sanner og fylkesmann Lodve Solholm markerte idag oppstarten for 3 nye kommunar i Møre og Romsdal i historiske omgjevnader på Romsdalsmuseet.

  [ Les meir ]

 • Forsidebilde
  MÅNDAG 18.07.2016

  Utviklinga i kommuneøkonomien

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin årlege rapport om utviklinga i kommuneøkonomien viser at kommunane i fylket samla fekk eit solid netto driftsresultat i 2015.

  [ Les meir ]

 • FREDAG 15.07.2016

  Minneseremoni i Molde Domkirke, fredag 22. juli

  I år er det 5 år sidan angrepet på regjeringskvartalet og på Utøya. Fylkesmannen vil markere dagen offisielt med ein minneseremoni i Molde Domkirke, fredag 22. juli kl. 15:00-17:00. Minnemarkeringa skjer i samarbeid med Biskopen i Møre, Molde International Jazz Festival, og i forståing med støttegruppa for pårørande i fylket.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende