Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Fylkesmannen følgjer situasjonen kontinuerleg.
17.09.2020

Kommunane i Vestland meiner barnevernreforma må bli tydlegare

Kommunane ønskjer snarleg avklaring om oppgåvefordeling, økonomi og finansiering. Det er nokre av innspela etter kartlegginga som Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og Fylkesmannen har gjort i samband med barnevernreforma som trer i kraft i 2022.

10.09.2020

Økonominettverkssamling på Voss 20. og 21. oktober 2020

Haustsamling i økonominettverket blir lagt til Park Hotel Vossevangen. Hovudtema er kommuneplanlegging, i tillegg til andre aktuelle tema som statsbudsjettet 2021 og Kostra.

07.09.2020

Opphevar planar for Loen og Kleppeloen barneskule i Klepp

Fylkesmannen har som settefylkesmann oppheva to planvedtak frå Klepp kommune. Vi kom til at konsekvensutgreiinga for naturmiljø, landskap og friluftsliv for den eine planen var mangelfull. Klagene frå naboar og innbyggjarar vart dermed tekne til følgje.

04.09.2020

Kronprins Haakon til Kinn kommune

Den Høgvørde Kronprinsen besøker dei to neste vekene seks fylke for å lytte til erfaringar og lære om utfordringane folk har møtt under pandemien. Kronprinsen kjem til Florø 16. september med Kongeskipet. 

03.09.2020

Fråsegn til nye dispensasjonsreglar

Fylkesmannen stiller i fråsegna til Kommunal- og moderniseringsdepartementet spørsmål ved nokre av dei foreslegne endringane som gjeld dispensasjonar frå planar og frå byggjeforbodet i strandsona.           

03.09.2020

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 10. september.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium