Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Fylkesmannen følgjer situasjonen kontinuerleg.
30.11.2020

Aurland og Fjaler har fått nye naturreservat

På fredag vart 28 skogområde verna ved kongeleg resolusjon. To av dei ligg i Vestland fylke, i kommunane Aurland og Fjaler. Hundrevis av insektartar, soppartar og enkelte fuglar er avhengige av daud ved og gamal skog. Difor er skogvern så viktig, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

25.11.2020

Ledig stilling som fylkeslege

Er du vår nye fylkeslege? Vi har ledig stilling som fylkeslege i Vestland og direktør for helse-, sosial- og barnevernsavdelinga hos Fylkesmannen. Søknadsfrist: 13. desember 2020.

25.11.2020

Gunnar O. Hæreid med verv i innsynsklagenemnd for Koronakommisjonen

Klager på Koronakommisjonens avgjerder etter offentleglova skal avgjerast av ei uavhengig klagenemnd. Assisterande fylkesmann i Vestland, Gunnar O. Hæreid, er ein av medlemene i nemnda.

23.11.2020

Ledige stillingar på utdanningsområdet

Vil du bidra i utviklinga av barnehage- og utdanningssektoren i vår region? Vi har ledig to faste stillingar innan utdanning, der den eine er for jurist. Kontorstaden er Leikanger i Sogndal kommune. Velkomen som søkjar!

20.11.2020

Innføringskurs i forvaltningsrett for tilsette i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Fylkesmannen utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett for tilsette i kommunane. Påmeldingsfrist er 25. november. 

18.11.2020

Kinn kommune får Leve hele livet-prisen 2020

Kinn kommune er eit døme til etterfølging fordi dei har brukarperspektivet med heile vegen, samtidig som dei har forankra reforma politisk, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium