Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
juni 2020
09. jun 24 Fylkesmannen AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Scandic Bergen City
10. jun 24 Fylkesmannen Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving Digitalt
10. jun 24 Fylkesmannen AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Thon Hotell Jølster, Skei
16. jun 25 Fylkesmannen i Vestland Nettdialog SKOG nr. 2 - kommunen sine skogrelaterte oppgåver, tilskotsforvaltning og -utbetaling knytt til skogsvegar Nettmøte - lenke vert sendt til deltakarane
16. jun 25 Fylkesmannen Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving Digitalt
17. jun 25 Fylkesmannen Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving Digitalt
september 2020
01. sep - 02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland Bergen
02. sep - 03. sep 36 Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020 Kvassnesvegen 48 A, Isdalstø
23. sep 39 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Digital konferanse
oktober 2020
20. okt - 21. okt 43 Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen Fagsamling innan samfunnstryggleik og beredskap Voss
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
09. jun AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane
10. jun Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving
10. jun AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane
16. jun Nettdialog SKOG nr. 2 - kommunen sine skogrelaterte oppgåver, tilskotsforvaltning og -utbetaling knytt til skogsvegar
16. jun Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving
17. jun Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving
01. sep - 02. sep Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland
02. sep - 03. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020
23. sep Nasjonal klimaomstillingskonferanse
20. okt - 21. okt Fagsamling innan samfunnstryggleik og beredskap