Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2020
29. jan - 30. jan 5 Fylkesmannen Andre grupperettleiing 2020 Florø
februar 2020
03. feb 6 Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen Medietreningskurs med særleg merksemd på krisekommunikasjon Bergen
05. feb - 06. feb 6 Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge Miljøseminar for akvakulturnæringa 2020 Quality hotell, Florø
13. feb 7 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
mars 2020
09. mar - 10. mar 11 Helse Førde og Fylkesmannen Kurs i akuttmedisin for legar mars 2020 Førde sentralsjukehus
10. mar - 11. mar 11 Fylkesmannen i Vestland og verneområdeforvaltninga Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre Kviknes hotell, Balestrand
10. mar 11 Helse Førde Kveldskurs i nødnett Auditoriet ved Førde sentralsjuekhus
11. mar 11 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
19. mar 12 Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Bikuben kurs- og konferansesenter
september 2020
22. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal (Quality hotel Sogndal)
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
29. jan - 30. jan Andre grupperettleiing 2020
03. feb Medietreningskurs med særleg merksemd på krisekommunikasjon
05. feb - 06. feb Miljøseminar for akvakulturnæringa 2020
13. feb Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
09. mar - 10. mar Kurs i akuttmedisin for legar mars 2020
10. mar - 11. mar Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre
10. mar Kveldskurs i nødnett
11. mar Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
19. mar Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon
22. sep - 24. sep Nasjonal klimaomstillingskonferanse