Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2020
18. aug 34 Fylkesmannen i Vestland Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland Nettmøte i Teams
25. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Nettdialog SKOG nr. 3 – Skogfond – ei praktisk tilnærming Nettmøte - lenke vert sendt til deltakarane
26. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Landbruk og klima - komplekse utfordringar krev heilskaplege løysingar Nettmøte i Teams
september 2020
01. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Webinar om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering Digitalt - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
01. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane Thon hotell, Skei i Jølster
01. sep - 02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland Clarion Bergen Airport Hotel, Flesland
02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland Nettmøte i Teams
02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt
02. sep - 03. sep 36 Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020 Hagellia Matstove Hagellia 6, Isdalstø
03. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane Scandic Ørnen hotell, Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
18. aug Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland
25. aug Nettdialog SKOG nr. 3 – Skogfond – ei praktisk tilnærming
26. aug Landbruk og klima - komplekse utfordringar krev heilskaplege løysingar
01. sep Webinar om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
01. sep Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane
01. sep - 02. sep Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland
02. sep Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland
02. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
02. sep - 03. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020
03. sep Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane