Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2019
17. sep - 18. sep 38 Fylkesmannen i Vestland og Stryn kommune Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 3 av 3 Førde
18. sep - 19. sep 38 Fylkesmannen v/Hanne Melander og Helge Pedersen Samling for PPT-leiarane i Hordaland og i Sogn og Fjordane Bergen, Grand Hotel Terminus
19. sep 38 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
23. sep - 25. sep 39 Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Vestland Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta Scandic Bergen City
25. sep - 26. sep 39 Fylkesmannen i Vestland Fagdagar om sosialtenestelova Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
oktober 2019
02. okt 40 Fylkesmannen Første grupperettleiing for legar i spesialisering Leikanger fjordhotell
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen i Vestland Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019 Leikanger fjordhotell
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland Clarion Bergen Airport, Flesland.
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland v/beredskapsseksjonen Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap Park Hotel Vossevangen, Voss
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
17. sep - 18. sep Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 3 av 3
18. sep - 19. sep Samling for PPT-leiarane i Hordaland og i Sogn og Fjordane
19. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019
23. sep - 25. sep Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta
25. sep - 26. sep Fagdagar om sosialtenestelova
02. okt Første grupperettleiing for legar i spesialisering
02. okt - 03. okt Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane
03. okt - 04. okt Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019
16. okt - 17. okt Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland
16. okt - 17. okt Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap