Ledige stillingar
Vi har for tida ingen ledige stillingar
09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har alt ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?
28.07.2020

Kommunetrappa for samfunnstryggleik og beredskap 2020

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sender kvart år ut ei kommuneundersøking for å kartlegga kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap. Fylkesmannen har vurdert denne eigenrapporteringa opp mot eigne tilsyn og rangert kommunane i «kommunetrappa».

07.07.2020

Departementet opprettholder beslutningen om ikke å utrede grensejustering

Dette skriver kommunal- og moderniseringsministeren i brev til Fylkesmannen der han viser til resultatene fra innbyggerundersøkelsen gjennomført på fastlandsdelen av Karmøy. 

03.07.2020

Møte om ny ordning for kompetanseutvikling for vaksenopplæringa

Kompetanse Norge introduserte i 2019 ei ny ordning for kompetanseutvikling for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa. Den nye ordninga erstattar både dei kursa som Fylkesmannen arrangerte for lærar og leiarar i vaksenopplæringa i kommunane og tilskotet fylkeskommunen har fått direkte frå Kompetanse Norge for kompetanseutvikling. Fylkesmannen skal legge til rette for ein struktur for arbeidet med den nye ordninga.

02.07.2020

Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap i sommerferien

Barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Tjenestene for barn og unge i kommunerog fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på dette området.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium