Høyringar

Frist Veke Høyring
november 2018
24. nov 47 Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat
30. nov 48 Green Mountain AS søker løyve til utfylling i sjø Hodne næringsområde
Frist Høyring
24. nov Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat
30. nov Green Mountain AS søker løyve til utfylling i sjø Hodne næringsområde