Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
24. apr 24. apr Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019 Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
30. apr 30. apr Midlar til symjeopplæring i barnehagen Barn i barnehagar i alderen 4- 6 år, i Rogaland
02. mai 02. mai Skjønsmiddel til innovasjon og fornying Kommunane
Sjå hovudtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innanfor landbruket
Søknadsfrist Tittel
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
24. apr 24. apr Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019
30. apr 30. apr Midlar til symjeopplæring i barnehagen
02. mai 02. mai Skjønsmiddel til innovasjon og fornying
Sjå hovudtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak