Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020 Bønder, husdyreigarar
10. nov 10. nov Skjønnstilskot til kommunesamarbeid kring barnevernreforma Kommunar i Rogaland
01. des 01. des Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020
10. nov 10. nov Skjønnstilskot til kommunesamarbeid kring barnevernreforma
01. des 01. des Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset