Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
17. aug 17. aug Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg Barn og unge som søker opphald i Noreg
01. sep 01. sep Tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV- kontoret for å håndtere konsekvensene av Covid -19 Ansatte i NAV
15. sep 15. sep Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd Eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad
15. sep 15. sep Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgns bemanning
01. okt 01. okt Kunngjering av restmidlar – Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
Søknadsfrist Tittel
17. aug 17. aug Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg
01. sep 01. sep Tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV- kontoret for å håndtere konsekvensene av Covid -19
15. sep 15. sep Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd
15. sep 15. sep Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert
01. okt 01. okt Kunngjering av restmidlar – Tilskot til kommunalt rusarbeid