Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.01 01.08.18 2. utlysning - Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte probelm og deira pårørande
2018.09.15 15.09.18 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Menneske med risiko for å utvikle eller som har utvikla problem knytt til psykisk helse, rusmiddelbruk eller vald og traumer. Barn og unge som har vore utsett for vald og overgrep og/eller med behov for oppfølging for betre gjennomføring av skule og opplæring.
2018.10.15 15.10.18 Regionalt miljøtilskot i jordbruket Jordbruksføretak i Rogaland