Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2019 sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
01. feb 01. feb Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger Kommunar
10. feb 10. feb Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunane i Rogaland
15. mar 15. mar Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak
20. mar 20. mar Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2019 Kommunar i Rogaland
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2019
01. feb 01. feb Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger
10. feb 10. feb Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
15. mar 15. mar Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak
20. mar 20. mar Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2019
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg