Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2020 sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
07. feb 07. feb Marin forsøpling - no kan du søke om støtte Enkeltpersonar, organisasjonar, kommunar m.fl.
15. feb 15. feb Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020 Kommunane og fylkeskommunen
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysingar Kommunar
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid. Personar, eller grupper av personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020 Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobbe i helse- og omsorgstenesta.
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2020
07. feb 07. feb Marin forsøpling - no kan du søke om støtte
15. feb 15. feb Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysingar
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid.
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg