Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt 15. okt Regionalt miljøtilskot i jordbruket Jordbruksføretak i Rogaland
Løpande Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2018 - andre gongs utlysing Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
Søknadsfrist Tittel
15. okt 15. okt Regionalt miljøtilskot i jordbruket
Løpande Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2018 - andre gongs utlysing