Ledige stillingar
Vi har for tida ingen ledige stillingar
09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har alt ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?
02.06.2020

Urbane måker

I desse tider er fuglane godt i gang med årets hekkesesong. Det tar ikkje mange vekene frå reiret er bygd og egga lagt til små fugleungar skal lære å klare seg sjølve. I denne perioden er fuglane ekstra sårbare. Dei forsøker så godt dei kan å beskytte egg og ungar og kan opplevast som aggressive. Me har derfor nokre råd til korleis denne perioden kan bli best mogleg både for folk og fugl.

28.05.2020

Pasientrettigheter gjeninnføres

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves endringene slik at de fleste av pasientrettighetene gjelder igjen.

25.05.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kravet til møteoffentlighet og hensyn til smittevern

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en tolkningsuttalelse at statlige restriksjoner på hvor mange som kan samles i et lokale kan hjemle begrensninger i hvor mange som kan være fysisk til stede i et møte i folkevalgte organer. Departementet understreker imidlertid at når det foreligger slike restriksjoner har kommunen samtidig en plikt til å vurdere om det er mulig å finne egnede lokaler som kan bidra til at allmennheten kan være fysisk tilstede i møter i folkevalgte organer. 

20.05.2020

Ynskjer ei betre handtering av reine bygge- og anleggsmassar

Miljødirektoratet har bede Fylkesmennene kartlegge massefyllingane rundt om i Noreg. For Rogaland sin del er det eit problem at vedtak om handtering av bygge-  og anleggsmassar blir gjort i mange små enkeltsaker. Fylkesmannen i Rogaland ynskjer å bidra til meir gjenvinning av desse massane.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium