Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2019
22. jan 4 Fylkesmannen i Rogaland Opent høyringsmøte om nytt Regionalt miljøprogram Møterom 1, Statens hus
februar 2019
06. feb 6 Fylkesmannen i Rogaland Kurs om teieplikt og dokumentinnsyn Skatteetaten i Stavanger (Lagårdsveien 46)
11. feb - 13. feb 7 Barne- og familienheten i Sandnes kommune og Fylkesmannen i Rogaland. FIT-rettleiar opplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann Sandnes
13. feb - 14. feb 7 Fylkesmannen i Rogaland Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
mars 2019
05. mar 10 Fylkesmannen i Rogaland Meld deg på Vær Smart -kurs Clarion Hotel Energy, Stavanger
14. mar - 06. sep 11 - 36 Safer og Fylkesmannen i Rogaland Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1 SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
18. mar 12 Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland Landbrukskonferansen 2019 Clarion Hotel Stavanger
april 2019
03. apr - 04. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland Korleis bruke resultata frå dei nasjonale prøvane i lesing? Haugesund eller Bryne
03. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
mai 2019
02. mai 18 Fylkesmannen, Utdanningsforbundet og UiS Barnehagekonferansen 2019 Universitetet i Stavanger
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
22. jan Opent høyringsmøte om nytt Regionalt miljøprogram
06. feb Kurs om teieplikt og dokumentinnsyn
11. feb - 13. feb FIT-rettleiar opplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann
13. feb - 14. feb Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora
05. mar Meld deg på Vær Smart -kurs
14. mar - 06. sep Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1
18. mar Landbrukskonferansen 2019
03. apr - 04. apr Korleis bruke resultata frå dei nasjonale prøvane i lesing?
03. apr Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving
02. mai Barnehagekonferansen 2019