Kurs og konferansar

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2018
21. nov 47 Fylkesmannen i Rogaland BASIL - samling på Skype På Skype
22. nov - 23. nov 47 Fylkesmannen i Rogaland Samling for nettverka i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen Scandic City, Reidar Bergesgt. 7 i Stavanger
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling - Kvalifiseringsprogrammet Clarion Hotel Energy, Stavanger
28. nov - 29. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland Regional samling 2, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 2 Clarion Hotel Energy
29. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken Vest og Helse Stavanger Rokus Loopik, grunnleggjar av Living museum i Nederland kjem for å dele erfaringane sine med å organisere aktivitetar for personar med rus og psykiske helseutfordringar. Kjem du? Tou scene
desember 2018
04. des 49 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Kompetansesenter Rus Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling ACT, FACT og Oppsøkende samhandlingsteam KoRus Vest Stavanger, Møkstertunet, Skogstøstraen 37, Stavanger
05. des - 06. des 49 Fylkesmannen i Rogaland Barnevernleiarsamling Scandic Forum, Gunnar Warebergs gate 17, 4002 Stavanger
05. des 49 KoRus v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland) Aldring og helse- kva med alkohol? Gaffel og karaffel, Øvre Holmegate i Stavanger
05. des - 06. des 49 Miljødirektoratet Klimasamling for kommunane Scandic Maritim, Haugesund
06. des 49 Fylkesmannen i Rogaland Brukarforum i DSB-CIM for kommunane i Rogaland Statens hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
21. nov BASIL - samling på Skype
22. nov - 23. nov Samling for nettverka i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen
27. nov - 28. nov Nettverkssamling - Kvalifiseringsprogrammet
28. nov - 29. nov Regional samling 2, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 2
29. nov Rokus Loopik, grunnleggjar av Living museum i Nederland kjem for å dele erfaringane sine med å organisere aktivitetar for personar med rus og psykiske helseutfordringar. Kjem du?
04. des Nettverkssamling ACT, FACT og Oppsøkende samhandlingsteam
05. des - 06. des Barnevernleiarsamling
05. des Aldring og helse- kva med alkohol?
05. des - 06. des Klimasamling for kommunane
06. des Brukarforum i DSB-CIM for kommunane i Rogaland