Søknadsfrist Tittel Målgruppe
05. okt 05. okt Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
15. okt 15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP) Bønder
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt Bønder
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
15. nov 15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk) Beitelag
15. des 15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
Søknadsfrist Tittel
05. okt 05. okt Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
15. okt 15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP)
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta
15. nov 15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk)
15. des 15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset