Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar 31. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
10. jun 10. jun Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
Søknadsfrist Tittel
31. mar 31. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
10. jun 10. jun Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta