Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunar
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Løpande Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
01. nov 01. nov Tilskot til nye utviklingsprosjekt i barneverntenestene Kommunale barneverntenester
Søknadsfrist Tittel
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Løpande Tilskot til utsiktsrydding
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
01. nov 01. nov Tilskot til nye utviklingsprosjekt i barneverntenestene