Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpande Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
01. nov 01. nov Tilskot til nye utviklingsprosjekt i barneverntenestene Kommunale barneverntenester
29. nov 29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
Søknadsfrist Tittel
Løpande Tilskot til utsiktsrydding
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
01. nov 01. nov Tilskot til nye utviklingsprosjekt i barneverntenestene
29. nov 29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa