Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des 15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
10. feb 10. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
Søknadsfrist Tittel
15. des 15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
10. feb 10. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid