Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
01. sep 01. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt Bønder
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020
01. sep 01. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta