Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 15.12.2017

  Tilskot til sosiale tenester i NAV, bustadsosialt arbeid og arbeid mot barnefattigdom

  Med atterhald om godkjenning av budsjett i Stortinget er no tilskot til både bustadsosialt arbeid og utvikling av sosiale tenester i NAV kunngjort. Tilskot til barnefattigdom er også lyst ut som ei overgangsordning. 

  [ Les mer ]

 • Mindor Klauset demonstrerer under MR-mat 2017 i Fosnavåg
  14.12.2017

  MR-mat 2018 i Kristiansund

  Matnavet på Mære og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, arrangerer fagdager for lokalmatprodusenter og serveringsbedrifter i Kristiansund i februar 2018.

  [ Les mer ]

 • 08.12.2017

  Oppstartssamling for samarbeidsprosjekt mellom kommunane Herøy og Vanylven

  Herøy og Vanylven møtte 6. og 7. desember til ei oppstartssamling for samarbeidsprosjektet kommunane imellom.

  [ Les mer ]

 • Illustrasjonsfoto
  04.12.2017

  Viktige moment for jordvern ved dispensasjonspraksis

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått medhald i to klagesaker om jordvernomsyn. Vurderingskriteria i begge desse sakene gjeld alle dispensasjonsvurderinger, som handlar om omdisponering av landbruksareal, og kan vere ei nyttig rettesnor i framtidig sakshandsaming for kommunane i Møre og Romsdal.

  [ Les mer ]

 • 22.11.2017

  Oppstartsmøte for grensejusteringar i Møre og Romsdal

  Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
  (KMD) å utgreie 5 grensejusteringar i Møre og Romsdal
  .

  [ Les mer ]

 • 21.11.2017

  Vi treng fleire verjer!

  Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

  [ Les mer ]

Flere nyheter


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar