Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 19.03.2018

  Leikeplassar - Fylkesmannen sine råd i plansaker

  Planlegging av gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge er ei viktig kommunal oppgåve.  Tilrettelegging i nærmiljøet bidrar gjerne til betre helse, trivsel og oppvekst.

  [ Les mer ]

 • Storevik naturreservat
  12.03.2018

  Storevika naturreservat, Sande – grenseendring (2. gongs høyring)

  Fylkesmannen vil med dette høyre ei mindre grenseendring i Storevik naturreservat, sjå vedlagte kart, utgreiing og oversendingsbrev.

  [ Les mer ]

 • 07.03.2018

  Åpent informasjonsmøte om framtidsfullmakt

  Kven skal bestemme over din økonomi eller dine personlege interessar dersom du ikkje lenger vert i stand til det sjølv?

  [ Les mer ]

 • Føretak og beitelag får regionale miljøtilskot på konto onsdag 14. mars.
  05.03.2018

  14. mars blir regionale miljøtilskot utbetalte

  Onsdag 14. mars kjem regionale miljøtilskot på kontoen til føretak og beitelag i Møre og Romsdal. Vedtaket med informasjon om utbetalinga kan kvar enkelt finne i sin meldingsboks på Altinn.

  [ Les mer ]

 • Det kjem nye og strengare reglar for omgang med svinebuskapar, for folk som kan ha multiresistente bakteriar
  05.03.2018

  Nye MRSA-reglar i svinebuskapar

  Multiresistente bakteriar kan bli eit stort folkehelseproblem, og smitte kan spreiast frå svinebuskapar. Norske styremakter vil bekjempe multiresistente bakteriar i Norge, og innfører nye reglar.

  [ Les mer ]

 • Voksbehandling av skogplanter har hatt positiv effekt på overlevingsevna
  01.03.2018

  Klimaendring og gransnutebiller tema på skogsamling

  Gransnutebillene et opp nyplantingane, men korleis kan vi hindre det? Klimaendringane vil også påvirke skogbruket, men korleis – og er det positivt eller negativt?

  [ Les mer ]

Flere nyheter