16.04.2019

Fagdag sjukeheimslegar

Fylkesmannen arrangerer Fagdag for sjukeheimslegar i Molde den 28.mai 2019.

12.04.2019

Kulturlandskapsprisen 2019

Fylkesmannen inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen innan 31. mai 2019. Forslaget skal fremjast via eit elektronisk skjema via link i artikkelen.  

08.04.2019

Kreative unge på innovasjonscamp

Stor kreativitet og gode idear kom fram under innovasjonscamp på Landbruksavdelinga første veka i mai 2019. Ei gruppe ungdomar frå Vågsetra skule og ei frå Bergmo skulle løyse ei krevjande oppgåve – planlegge drifta på eit mindre gardsbruk dei skulle overta i Hjørundfjordområdet.

03.04.2019

Pneumokokksykdom i Møre og Romsdal

Det har dei siste 3 månadane vore fleire tilfelle av påvist pneumokokklungebetennelse i Møre og Romsdal.

01.04.2019

110 nye statsborgarar deltek på seremonien laurdag 6. april 2019

Seremonien er ei høgtideleg markering av ein viktig overgang i livet. I år held vi ein felles seremoni for fylket i Ålesund.

29.03.2019

Sunndal kommune - kandidat til nasjonal jordvernpris

Eitt av tiltaka i nasjonal jordvernstrategi var å etablere ein nasjonal jordvernpris, noko som skal bidra til å auka merksemda om jordvern. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått i oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet til å føreslå kandidatar frå Møre og Romsdal. Etter ei samla vurdering har Fylkesmannen føreslått Sunndal kommune som fylkets kandidat.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel