Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • Fra Smøla i 2012.
  23.02.2017

  Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

  Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Tilskotsordninga for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

  Les meir!

 • Det er jorda vi lever av, så ta vare på den.
  23.02.2017

  Jordvernkonferanse mandag 3. april 2017

  Velkommen til jordvernkonferanse på Gjermundnes vidaregåande skule mandag 3. april 2017 kl 10.00-16.00.

  [ Les mer ]

 • 20.02.2017

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansatt Karin Müller Mikaelsen som ny fylkeslege

  Mikaelsen har vore tilsatt i stillinga som assisterande fylkeslege sidan hausten 2016. Før det kom ho frå stillinga som overlege ved nevrologisk avdeling ved sjukehuset i Molde.

  [ Les mer ]

 • 20.02.2017

  Økonomikurs for lokalmatprodusentar

  Mange produsentar av mat- og drikkespesialitetar driv med knappe marginar. No inviterer Innovasjon Norge til kurs på Åndalsnes 26.-27. april der deltakarane vil få nyttige verktøy for å analysere tala sine og setje inn tiltak for betre lønsemda.  

  [ Les mer ]

 • 17.02.2017

  Tilskot til implementering av velferdsteknologi 2017 - 2020

  «Morgendagens omsorg» Meld. St. 29 (2012 – 2013)  inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som ein del av Omsorgsplan 2020. Hovudmålet for  programmet er at velferdsteknologi skal vere ein integrert del av tenestetilbodet i omsorgstenestene innan 2020. Programmet går no over i ei spredning- og innføringsfase. Tilskot til implementering av velferdsteknologi 2017-2020 følgjer opp satsinga.

  [ Les mer ]

 • Figuren viser utbetalte regionale miljøtilskot etter søknader i 2016, fordelt på miljøtema
  17.02.2017

  Regionale miljøtilskot 2016 blir utbetalt

  Regionale miljøtilskot blir utbetalt til 1117 føretak og 49 sankelag i fylket vårt seinast 22.02.2017. Ubetalinga skjer etter søknader frå august og november 2016.

  [ Les mer ]

Flere nyheter


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar