Kontakt oss

Telefon: 71 25 84 00
E-post: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Julsundveien 9, Molde

Postadresse:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde

Fakturaadresse: E-faktura (EHF): 974 764 067
(Husk å merke fakturaen med bestillerreferanse)

Internettadresse: www.fylkesmannen.no/mr

Kart:

Vis større kart

Sikker melding til Fylkesmannen

Skjema som krever innlogging m/MinID, BankID osv. som kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon.

Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Trykk her for å gå til sikkert skjema

Sikker melding til verjemål

Skjemaet skal nyttast dersom ein har behov for å sende inn ei melding til vergemålsavdelinga hos fylkesmannen og det ikkje fins anna skjematype som passar betre for henvendinga.

Trykk her for å sende sikker melding til verjemål