Hopp til innhold

Sikker melding til Fylkesmannen

Skjema som krever innlogging m/MinID, BankID osv. som kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon.

Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Trykk her for å gå til sikkert skjema