Tilsette

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aaland, Maren Ørjasæter Direktør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 55
Aaram, Linda Miljøverndirektør Miljøvernavdelinga 71 25 84 23
Aas, Ragnhild Naug Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 85 19
Aasen, Liv Fagleder - barnehage og barnevern Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 52
Andersen, Stig Ove Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 90
Ansok, Vegard Assisterande fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 43
Asper, Åsmund Fylkesskogmeister Landbruksavdelinga 71 25 84 07
Aurdal, Thomas Overingeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 67
Aure, Hilde Administrasjonssjef Administrasjonsstaben 71 25 84 31
Austvoll, Gunnhild Liva Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 85 12
Avdem, Heidrunn Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 42
Bakken, Kjersti Ass. direktør Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 30
Bakketun, Oliva Marie Rådgivar Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 85 91
Berg, Solveig Silset Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 85 17
Berge, Ingeborg Velsvik Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 60
Betten, Ola Seniorrågivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 76
Bjordal Bjørkly, Ane Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 81
Bjørnøy, Kari Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 05
Bjørsnøs, Janne Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 36
Brattbakk, Aud Randi Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 58
Brevik, Frida Farstad Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 51
Brøste, Rigmor Fylkesmann Embetsleiinga 71 25 84 14
Buset, Astrid Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 85 41
Bævre, Eli Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 38
Chukeli, Suleyman GIS-koordinator Miljøvernavdelinga 71 25 84 26
Dahl, Christian Fagleder - forureining Miljøvernavdelinga 71 25 84 19
Dahlberg, Hilde Anne Rådgiver Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 54
Dimmen, Sveinung Parr Samordnar Samordningsstab 71 25 84 20
Drågen, Aud Lindset Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 85 73
Dyrset, Aase Årsbog Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 59
Egge, Sølvi Marie Rådgiver Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 24
Eide, Edle Seniorrådgivar Administrasjonsstaben 71 25 84 66
Eide, Kristin Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 33
Eide, Ove Førstekonsulent Miljøvernavdelinga 71 25 84 70
Eidsæter, Grete Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 98
Eik, Jon Erik Rådgiver Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 84 89
Eikeland, Jon Ivar Fagsjef Miljøvernavdelinga 71 25 84 68
Eriksen, Jorunn Mittet Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 10
Finnøy, Eli Mette Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 82
Fostervoll, Ann Heidi Førstesekretær Administrasjonsstaben 71 25 85 16
Fostvedt, Susanne Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 35
Frøyen, Renate Rådgivar Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 84 15
Gjenstad, Guro Eidskrem Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 29
Gjerde, Hans Kristian Nås Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 38
Granli, Andreas Sandnes Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 27
Gudbrandsen, Heidi Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 27
Haarr, Ane Lyche Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 64
Hagen, Marit Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 88
Halse, Marianne Aas Fagleiar Landbruksavdelinga 71 25 84 22
Handrum, Cathrine Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 95
Hansen, Åse Seniorrådgivar Samordningsstab 71 25 85 48
Hanset, Greta Irene Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 47
Harvold, Monika Fagleder skole Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 11
Hassellund, Linn Seniorrådgiver Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 72
Hasselø, Kristin Nerland Seniorrådgivar Administrasjonsstaben 71 25 84 48
Hauger, Brit Kari Eidseflot Assisterande direktør Landbruksavdelinga 71 25 84 69
Heggertveit, Christina Qvam Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 71 25 85 72
Helset, Solveig Elin Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 44
Henriksen, Sissel Birgitte Assisterande direktør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 79
Hernborg, Einar Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 62
Hol, Sissel Seniorrådgivar Samordningsstab 71 25 84 49
Hollingsæter, Torunn Schønning Overingeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 21
Iversen, Kjell Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 29
Jacobsen, Erlend Koch Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 61
Johnsen, Oddhild Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 53
Julnes-O'Meara, Maja Sevrine Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 69
Kallestad, Reidun Sem Miljøvernavdelinga
Kanestrøm, Erling Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 36
Karlsen, Synnøve Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 34
Kleven, Anne Grete Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 77
Kosberg, Bente Thornes Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 78
Kringstad, Lars Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 50
Landrø, Eli Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 33
Lervik, Siv Anita Nordås Førstekonsulent Administrasjonsstaben 71 25 85 05
Lia, Espen Julnes Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 08
Lied, Berit Brendskag Ass. fylkesmann Embetsleiinga 71 25 85 80
Lillås, Anita Ødegård Rådgiver Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 21
Lossius, Helene Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 46
Lucasen, Ulf Assisterande miljøverndirektør Miljøvernavdelinga 71 25 84 24
Lyster, Iselin Holmen Førstesekretær Administrasjonsstaben 71 25 84 93
Løset, Odd Fylkesskogmeister Landbruksavdelinga 71 25 84 08
Madsøy, Frank Direktør Landbruksavdelinga Landbruksavdelinga 71 25 84 03
Malme, Tone Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 66
Meinseth, Yngvild Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 85 18
Meisingset, Tormod Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 04
Melbø, Anne Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 85 15
Mikaelsen, Karin Müller Fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 92
Mittet, Ingvild Eriksen Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 56
Moe, Linda Rosvoldaune Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 52
Moen, Geir Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 71
Mogstad, Helge Direktør Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 44
Morsund, Atle Seniorrådgivar Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 84 84
Naas, Trude Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 37
Nakken, Per Eldar Seniorrådgiver Landbruksavdelinga 71 25 85 81
Nedrebø, Reidun Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 71
Nerbøberg, Anne Mette Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 28
Nesje, Jorunn Øen Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 65
Nesse, Christine Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 07
Nummedal, Gro-Anita Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 74
Nystad, Ingvild Hansen Verneområdeforvaltar Miljøvernavdelinga 71 25 84 86
Orvik, Ann Lilly Inderhaug Assisterande direktør Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 35
Oskars, Trond Roger Overingeniør Miljøvernavdelinga 71 25 85 78
Otnes, Bjarne Fagleiar - naturforvaltning Miljøvernavdelinga 71 25 85 75
Overrein, Kurt Spesialarbeidar Miljøvernavdelinga
Rakvåg, Elisabeth G Bjerkan Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 23
Ramsvik, Sigbjørn Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 14
Reinaas, Eilin Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 18
Reinaas, Silje Veronika Fagleder juridisk Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 63
Reiten, Sigrid Nerbø Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 09
Rogne, Torbjørn Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 26
Rokstad, Oda Lid Rådgivar Administrasjonsstaben 71 25 84 65
Rusten, Andreas Welle Rådgiver Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 42
Røberg, Tove Fagleiar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 45
Røberg, Åslaug Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 85 76
Rød, Bjarte Rådgivar Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 85 88
Rørseth, Tone Helen Førstekonsulent Landbruksavdelinga 71 25 84 17
Røshol, Elin Seniorrådgivar - kommunikasjon Administrasjonsstaben 71 25 85 13
Sande, Atle-Eddie Hjelpearbeider Miljøvernavdelinga 71 22 93 23
Sandvik, Lena Skattum Seniorrådgivar Administrasjonsstaben 71 25 85 55
Schiøtt, Åse Assisterande fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 70
Slemmen, Aleksander Spesialarbeider Miljøvernavdelinga
Slemmen, Helge Arbeidsleder Miljøvernavdelinga 71 22 93 23
Småland, Therese Fagleiar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 94
Steigedal, Hege Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 80
Steinsvik, Eirin Assisterende Fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 96
Sundqvist, Elfrid Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 92
Sundsbø, Kristin Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 63
Sæter, Guro Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 59
Sætre, Elin Næsje Rådgiver Landbruksavdelinga 71 25 84 28
Sætre, Stine Fylkesberedskapssjef Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 84 85
Sættem, Leif Magnus Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 32
Sørflaten, Thomas Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 57
Teigland, Grete Direktør Helse- og sosialavdelinga Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 20
Thorsrud, Anne Seniorrådgivar Samordningsstab 71 25 84 16
Thorstensen, Lisa Overingeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 56
Tokle, Tore Oshaug Rådgiver Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 39
Tornes, Magnus Overingeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 79
Toven, Rolf Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 54
Ulleland, Synnøve Fagsjef Administrasjonsstaben 71 25 84 73
Uri, Bodil Gina Grindvik Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 89
Veiset, Sverre Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 45
Vestad, Astrid Førstekonsulent Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 97
Vestad, Marit Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 51
Winje, Kari Røkkum Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 49
Ytterstad, Gunvor Fossholt Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 06
Æsøy, Beate Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 67