Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpende Svømming i barnehage 2019 Barnehagar
01. mai 01. mai Tilskot til tiltak i beiteområde Beitelag, i enkelte tilfelle også enkeltføretak
01. mai 01. mai Støtte til utgreiings- og tilretteleggingstiltak for 2019 Kommunar, bedriftsklyngar, næringshagar, reiselivsdestinasjonar, faglaga, rådgivinga, organisasjonar med fleire.
Søknadsfrist Tittel
Løpende Svømming i barnehage 2019
01. mai 01. mai Tilskot til tiltak i beiteområde
01. mai 01. mai Støtte til utgreiings- og tilretteleggingstiltak for 2019