Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. sep 10. sep Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 2. gangs utlysning Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.
20. sep 20. sep Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019 Kommunane i Møre og Romsdal
Søknadsfrist Tittel
10. sep 10. sep Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 2. gangs utlysning
20. sep 20. sep Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019