Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. jan 15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområdet registrert som verdifulle kulturlandskap Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan 15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter Målgruppe for ordninga er regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.
15. jan 15. jan Tilskot til truga arter Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
15. jan 15. jan Tilskot til fiskeformål https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2020/id2677913/
15. jan 15. jan Tilskot til truga naturtypar Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
15. jan 15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan 15. jan Tilskot til vilttiltak Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
15. feb 15. feb Tilskot til klimatilpassing Kommunar og fylkeskommunar
15. feb 15. feb 258 millionar til kommunale klimakutt i 2020 Kommunar og fylkeskommunar
Søknadsfrist Tittel
15. jan 15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområdet registrert som verdifulle kulturlandskap
15. jan 15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter
15. jan 15. jan Tilskot til truga arter
15. jan 15. jan Tilskot til fiskeformål
15. jan 15. jan Tilskot til truga naturtypar
15. jan 15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt
15. jan 15. jan Tilskot til vilttiltak
15. feb 15. feb Tilskot til klimatilpassing
15. feb 15. feb 258 millionar til kommunale klimakutt i 2020