Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. okt 01. okt Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak Landbruksrådgivinga, fag- eller næringsorganisasjoner, andre kompetanse- og forskningsmiljø
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
31. des 31. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
01. okt 01. okt Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2
31. des 31. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus