Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret Nav-kontora i Møre og Romsdal
15. feb 15. feb Tilskot til klimatilpassing Kommunar og fylkeskommunar
15. feb 15. feb 258 millionar til kommunale klimakutt i 2020 Kommunar og fylkeskommunar
15. feb 15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, reineigarar og kommunar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan og søke om tilskot.
15. feb 15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak Husdyreigarar og reineigarar, kommunar og lokale organisasjonar
01. apr 01. apr Svømming i barnehage 2020 Barnehagar
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret
15. feb 15. feb Tilskot til klimatilpassing
15. feb 15. feb 258 millionar til kommunale klimakutt i 2020
15. feb 15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak
15. feb 15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak
01. apr 01. apr Svømming i barnehage 2020