Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidda i behov for sosial, psykososial og medisinske habilitering og rehabilitering.
08. apr 08. apr Tilskot til kommunale frisklivssentralar Kommunane i Møre og Romsdal
15. apr 15. apr Svømmeopplæring til nykomne minoritetsspråklege Nykomne minoritetsspråklege elevar
Løpande Svømming i barnehage 2019 Barnehagar
01. mai 01. mai Tilskot til tiltak i beiteområde Beitelag, i enkelte tilfelle også enkeltføretak
Søknadsfrist Tittel
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane
08. apr 08. apr Tilskot til kommunale frisklivssentralar
15. apr 15. apr Svømmeopplæring til nykomne minoritetsspråklege
Løpande Svømming i barnehage 2019
01. mai 01. mai Tilskot til tiltak i beiteområde