Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. sep 20. sep Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019 Kommunane i Møre og Romsdal
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Hjørundfjorden og Norangsdalen Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019 Målgruppa for ordninga er personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga.
Søknadsfrist Tittel
20. sep 20. sep Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Hjørundfjorden og Norangsdalen
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019