Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til sosialt arbeid i NAV 2019 Brukarar av NAV sine sosiale tenester
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i kommunane 2019 Kommunar
15. feb 15. feb Tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskader og konfliktdempande tiltak Kommunale rovviltutval, beitelag, føretak med produksjonsdyr i landbruket, organisasjonar og forskingsinstitusjonar
Løpande Svømming i barnehage 2019 Barnehagar
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til sosialt arbeid i NAV 2019
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i kommunane 2019
15. feb 15. feb Tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskader og konfliktdempande tiltak
Løpande Svømming i barnehage 2019