På denne sida vert det lagt ut informasjon om forskrifter, planar og anna som Fylkesmannen har ute til høyring. Høringar nyttast for at innbyggarane, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining. Slik skal dei og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis den utfører oppgåvene sine.

Sakar vert sendt på høyring fordi

  • det er ein demokratisk rett for alle å få bli høyrt.
  • berørte interessars synspunkt skal bli kjent for dei som skal fatte beslutningar.
  • saker skal opplysast så godt som mogleg før beslutningar vert fatta.
  • deltaking skaper betre forankring og lettar gjennomføring av tiltak.

Saker på høyring frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal no

Nedanfor kan du sortere høyringane etter fagområde.

Frist Veke Høyring
mars 2019
22. mar 12 Søknad om utfylling i sjø ved Volda ferjekai
april 2019
05. apr 14 Vard Søviknes - søknad om mudring og utfylling
mai 2019
16. mai 20 Oppstartsmelding arbeid med marint vern i Giske
Frist Høyring
mars 2019
22. mar Søknad om utfylling i sjø ved Volda ferjekai
april 2019
05. apr Vard Søviknes - søknad om mudring og utfylling
mai 2019
16. mai Oppstartsmelding arbeid med marint vern i Giske