Presse

Fylkesmannen i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Kommunikasjonsrådgivar arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Fylkesmannen sender tradisjonelt ut få pressemeldingar. Dei som blir sendt ut vil du finne her. For daglege nyhende, artiklar, prinsipielle vedtak og tilsynsrapportar, anbefaler vi  temasidene våre. Her finn du informasjon om kontaktpersonar og lenker til relevante dokument og artiklar. Ta gjerne kontakt med oss. 

13.07.2020

Sjøauren treng hjelp

Det står ikkje bra til med sjøaurebestandane i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil no samarbeide med lag og foreiningar om ei omfattande kartlegging av leveområda til sjøauren. 

08.06.2020

Kjønnsnøytralt navn på fylkesmannen

Det er viktig med stillingstitler i offentlig sektor som markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn. Regjeringen har derfor bestemt å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter. 

11.03.2020

Fylkesmannen gjennomfører tiltak for å redusere intern risiko for koronasmitte

Fylkesmannen har gjort ei intern risikovurdering knytt til faren for smitte av koronavirus og konsekvensar dette har for vår drift.

29.11.2019

Fylkesmannen opprettholder vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev datert 5. februar 2019 til å være settefylkesmann for Fylkesmannen i Trøndelag i behandlingen av denne saken.

04.09.2019

To skolar er nominert

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nominert Eidsvåg b/u skole og Midsund Montessoriskule til Dronning Sonjas skolepris 2019.

27.06.2019

Stranda kommune meldt ut av ROBEK fire år før tida

Kommunen har gjort ein framifrå jobb med å omstille drifta og betale ned underskotet i rekordfart, heile fire år før opphavleg plan frå 2012.

21.06.2019

Ålesund kommune er ute av Robek

Fylkesmannen har i dag sendt brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Ålesund kommune skal meldast ut av Robek. Robek står for Register for betinga godkjenning og kontroll og er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse.

18.06.2019

Hei, alle skolar – blir 2019 det året vi hentar Dronning Sonjas skolepris til Møre og Romsdal? Blir det din skole?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil nominere to skolar frå heile grunnopplæringa. Frist for å melde kandidatar til oss er 26. august 2019.

29.05.2019

Oversending av innbyggarinitiativ


29.05.2019

Fylkesmannen si tilråding oversendt KMD


Fleire nyhende