Tilskuddskalender

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Fylkesmannen har en rolle.

Siden er under utvikling. Vi tar sikte på å være ajour ved nyttår, og vil oppdatere informasjonen her kontinuerlig etter det. 

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema ved hjelp av boksene under.

Siden er under utvikling.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt 15. okt Midler til oppdryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019 Private og offentlige tiltakshavere
15. okt 15. okt Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - høst kommuner og private skoleeiere
10. des 10. des Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høst Kommuner og fylkeskommuner
15. mar 15. mar Søknad om timer samisk neste skoleår Kommuner og private skoleeiere
01. mai 01. mai Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår kommuner og private skoleeiere
10. jun 10. jun Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår Kommuner og fylkeskommuner
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Jordbrukere som driver vanlig jordbruksproduksjon
Søknadsfrist Tittel
15. okt 15. okt Midler til oppdryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019
15. okt 15. okt Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - høst
10. des 10. des Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høst
15. mar 15. mar Søknad om timer samisk neste skoleår
01. mai 01. mai Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår
10. jun 10. jun Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.