Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Fylkesmannen har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt 15. okt Midler til oppdryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019 Private og offentlige tiltakshavere
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Jordbrukere som driver vanlig jordbruksproduksjon
Søknadsfrist Tittel
15. okt 15. okt Midler til oppdryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.