Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Fylkesmannen har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV NAV-kontor
07. feb 07. feb Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling Organisasjoner
20. feb 20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe.
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV
07. feb 07. feb Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling
20. feb 20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020