Frist Uke Høring
september 2019
20. sep 38 Søknad om utslippstillatelse for deponi i Kattfjord
oktober 2019
01. okt 40 Østbø AS søker om ny lokalitet for avfallsanlegg i Harstad
Frist Høring
september 2019
20. sep Søknad om utslippstillatelse for deponi i Kattfjord
oktober 2019
01. okt Østbø AS søker om ny lokalitet for avfallsanlegg i Harstad