Frist Uke Høring
januar 2020
31. jan 5 Kvitebjørn Varme søker om utslippstillatelse
februar 2020
07. feb 6 Søknad om utfylling i sjø i Skjervøy havn
Frist Høring
januar 2020
31. jan Kvitebjørn Varme søker om utslippstillatelse
februar 2020
07. feb Søknad om utfylling i sjø i Skjervøy havn