Frist Uke Høring
april 2020
06. apr 15 Kystverket søker tillatelse til å utbedre farleden til Leirpollen
15. apr 16 AS Oscar Sundquist søker om utslippstillatelse
Frist Høring
06. apr Kystverket søker tillatelse til å utbedre farleden til Leirpollen
15. apr AS Oscar Sundquist søker om utslippstillatelse