Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aadnesen, Nils Leder for vergemålseksjonen Justis og kommunal 77 64 20 64
Aasheim, Anders Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 54
Ahonen, Marita Førstekonsulent støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 05 73
Alvheim, Bjørnulf Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 22 30
Amundsen, Cathrine Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 20 31
Andersen, Solfrid Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 71
Andreassen, Jan-Peder Fagdirektør Justis og kommunal 77 64 20 40
Andreassen, Sissel Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 12
Angell, Eva Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 20 57
Aronsen, Mari Tande Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 56
Aronsen, Ola Rådgiver plan Justis og kommunal
Arulanandam, Angel Shalini Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 61
Aslaksen, Per Olav Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 01
Aspaker, Elisabeth Vik Fylkesmann Embetsledelse 77 64 20 25
Baardvik, Bjørn Morten Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 24
Ballari, Øystein Seniorrådgiver reindrift Reindrift 77 64 21 82
Ballo, Anita Assisterende HR- og økonomidirektør HR og økonomi 78 95 03 52
Balto, Ingolf Seksjonsleder for reindrift Øst-Finnmark Reindrift 78 46 87 10
Barstad, Linn Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 31
Bendiksen, Geir Åge Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 93
Benonisen, Rune Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 21
Berg, Aase Rådgiver landbruk Landbruk 77 64 20 74
Berg, Inge Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 23
Berg, Liv-Edel Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 38
Berglen, Tore Flatlandsmo Seniorrådgiver Miljø
Bergquist, Beathe Seniorkonsulent reindrift Reindrift 77 64 21 80
Bertheussen, Tone Selseth Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 37
Birkeland, Ingve Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 20
Birkely, Tormod Rådgiver reindrift Reindrift 78 46 87 03
Bjerka, Ida Steien Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 09
Bjørn, Solveig Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 20 51
Bjørnsdatter, Oda Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 61
Blixgård, Asgeir Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 19
Bogetun, Gry Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 04 02
Bottenvann, Stine Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 32
Bratholm, Ingrid Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 98
Bratsberg, Eivind Leder for skoleseksjon Oppvekst og barnevern 77 64 22 60
Brattli, Jan Gunnar Seniorrådgiver reindrift Reindrift 77 64 21 81
Bremnes, Hilde Oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst og barnevern 77 64 22 59
Brenna, Oddvar Fagkoordinator for areal Justis og kommunal 77 64 21 74
Christiansen, Bente Miljødirektør Miljø 78 95 03 73
Dahlback, Monica Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 04 08
Dahle, Vegard Strand Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 40
Dahlen, Ingunn Andlaug Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 87
Dervo, May-Britt Rådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 26
Ditlefsen, Cathrine Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 55
Dybvik, Kari Anne Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 65
Eggum, Aleksander Rådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 83
Eide, Linn Eva Rådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 36
Einan, Bjørn Rådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 05
Einarsen, Gøril Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 21 13
Eira, Ellen Margrethe Seniorrådgiver reindrift Reindrift 77 64 21 84
Eira, Ole Isak Rådgiver reindrift Reindrift 78 46 87 04
Elvestad, Eivind Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 76
Elvestad, Per Assisterende justis- og kommunaldirektør Justis og kommunal 77 64 20 70
Eriksen, Frans Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 78 95 04 16
Eriksen, Kamilla F. Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 53
Feldt, Toril Konstituert justis- og kommunaldirektør Justis og kommunal 78 95 03 20
Fiskebeck, Per-Einar Sjefingeniør Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 56
Frøiland, Eirik Senioringeniør miljø Miljø 78 95 03 11
Frøskeland, Dan Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 84
Gabler, Heidi Marie Fagkoordinator naturmangfold og naturvern Miljø 77 64 22 31
Gallavara, Anna Førstekonsulent vergemål Justis og kommunal 78 95 03 75
Gansmo, Marit Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 19
Gaup, Berit A. Seniorkonsulent reindrift Reindrift 78 48 46 03
Gaup, Nils Mathis Førstekonsulent reindrift Reindrift 78 46 87 01
Gillund, Frøydis T. Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 22 16
Gjendemsjo, Vibeke Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 57
Gjølme, Torhild Assisterende landbruksdirektør Landbruk 78 95 05 94
Greni, Tori Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 46
Gulsrud, Marius Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 05 54
Guttormsen, Anne Kristine Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 05 90
Gåre, Marit Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 15
Hagen Hansen, Trude Fylkesskogmester Landbruk 77 64 21 71
Hallen, Iris Rita Leder for naturmangfold- og naturvernseksjonen Miljø 78 95 03 21
Hansen, Lisbet Seniorkonsulent Helse og sosial 77 64 20 62
Hansen, Stine Emilie Nøding Lokal forvalter Miljø 78 95 03 70
Havnes, Hege Rådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 21 42
Helgerud, Trine Lise Sviggum Kommunikasjonsrådgiver Støtte og kommunikasjon 77 64 21 62
Henriksen, Frank Seniorkonsulent HR og økonomi 78 95 03 10
Henriksen, Kamilla Konsulent HR og økonomi 78 95 05 98
Henriksen, Tine Margrete Brun Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 48
Hermansen, Rune Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 35
Holm, May-Helen Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 06
Holm-Varsi, Karianne Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 05 70
Hovde, Marianne Leder for juridisk seksjon Justis og kommunal 77 64 20 65
Huru, Liv-Hanne Leder for barnehageseksjonen Oppvekst og barnevern 78 95 05 55
Hætta, Adam Klemet Seksjonsleder for reindrift Troms og Vest-Finnmark Reindrift 78 48 46 02
Hætta, Tom Andreas Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 04 15
Høgda, Lone Alien Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 36
Høyning, Rasmus Kristoffer Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 27
Ingebrigtsen, Trond Presthus Rådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 41
Ingilæ-Nilsen, Jill Hege Seniorrådgiver økonomi HR og økonomi 78 95 05 75
Istad, Wilhelm Fungerende leder for juridisk seksjon Justis og kommunal 78 95 04 06
Jaklin, Sara Holthe Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 78
Jakobsen, Anne Sofie Rådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 70
Jakobsen, Siri Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 86
Jakola, Katharine Assisterende oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst og barnevern 78 95 05 59
Jakola-Fjeld, Magnus Fagkoordinator vannforvaltning og forurensning Miljø 78 95 03 55
Jankila, Mia Rådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 94
Jansberg, Anne Marte Seniorrådgiver HR HR og økonomi 78 95 03 76
Jensen, Katrine Økonomirådgiver HR og økonomi 77 64 20 27
Jenssen, Merete Leder for barnevernseksjonen Oppvekst og barnevern 77 64 20 83
Johansen, Ann-Heidi Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 33
Johansen, Elin Flatråker Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 04 09
Johansen, Harald Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 47
Johnsen, Harriet Hyld Seniorkonsulent HR og økonomi 78 95 03 67
Johnsen, Kjell-Magne Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 12
Johnsen, Mona Rådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 20 90
Johnsen, Vigdis Senioringeniør miljø Miljø 78 95 03 72
Jonassen, Anita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 37
Jonassen, Monica Seniorrådgiver støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 05 71
Jæger, Iris Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 73
Jørgensen, Brynjar Fylkesskogmester Landbruk 77 64 21 73
Jørgensen, Evy Assisterende miljødirektør Miljø 77 64 22 02
Kalske, Tiia Henrika Seniorrådgiver miljø Miljø 78 95 03 64
Kalstad, Grethe Siri Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 20 30
Karlsen, Bjørn Arne Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 15
Kolflaath, Karina Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 50
Kollstrøm, Rolf Nasjonalparkforvalter Miljø 48 05 93 08
Kristiansen, Kjersti Assisterende fylkesberedskapssjef Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 20 46
Krogstad, Per Kristian Leder for vannforvaltning- og forurensningsseksjonen Miljø 77 64 22 25
Kvam, Liss Wickstrøm Økonomirådgiver HR og økonomi 78 95 05 52
Lamøy, Elisabeth Munkebye Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 81
Larne, Elin Gunnarsdottir Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 22
Larsen, Andreas Rådgiver Justis og kommunal 77 64 20 93
Larsen, David Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 78 95 05 45
Larsen, Espen Seniorrådgiver kommuneøkonomi Justis og kommunal 78 95 03 06
Larsen, Kjetil Trygve Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 43
Lehne, Camilla Kvitberg Rådgiver Miljø 77 64 22 26
Leonhardsen, Mette Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 30
Lindgård, Stian Assisterende fylkesmann Embetsledelse 78 95 03 17
Manin, Elin Førstekonsulent vergemål Justis og kommunal 77 64 20 79
Mannsverk, Tyra Veigård Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 49
Markussen, Anne Seniorkonsulent vergemål Justis og kommunal 77 64 20 80
Marstrander, Linn Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 31
Mathisen, Gunn Elise Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 49
Mathisen, Maria Lisa Hamre Rådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 86
Melum, Sølvi Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 20 56
Michaelsen, Christer Fagkoordinator naturmangfold og naturvern Miljø 78 95 04 04
Mienna, Rolf Gunnar Vuosttaškonsuleanta reindrift Reindrift 78 46 87 02
Mikalsen, Torinn Emilie Rådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 59
Mo, Anne Marit HR-rådgiver HR og økonomi 78 95 04 10
Molvig, Helge Fylkesskogmester Landbruk 78 95 05 82
Myrvang, Ingvild Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 33
Møller, Remi Andre Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 21 07
Mølster, Liv Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 04
Nerdal, Trine-Lise Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 46
Nergård, Lill-Hege Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 27
Niemelä, Eero Miljø 78 95 03 60
Nilsen, Anita Wahl Leder for sosial- og familieseksjonen Helse og sosial 78 95 03 51
Nilsen, Kjersti Mari Seniorrådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 67
Nordås, Lena Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 20 48
Nyheim, Vidar Økonomisjef HR og økonomi 77 64 20 23
Nyre, Berit Nergård Landbruksdirektør Landbruk 77 64 21 10
Næss, Ann-Karin Dahl Leder for vergemålseksjonen Justis og kommunal 78 95 03 03
Olsen, Aina Irene Leder for helse- og omsorgsseksjonen Helse og sosial 78 95 03 48
Olsen, Anne Grethe helse- og sosialdirektør Helse og sosial 78 95 03 99
Olsen, Bente Marie Seniorkonsulent HR og økonomi 77 64 21 11
Olsen, Marie-Fleurine Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 20 84
Pedersen, Bård M. Assisterende fylkesmann Embetsledelse 77 64 20 20
Pedersen, Eivind Nasjonal koordinator for arbeid med barnekonvensjonen Oppvekst og barnevern 77 64 20 54
Pedersen, Heidi Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 78 95 05 48
Pedersen, Janne Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 52
Pentha, Sunna Marie Reindriftsdirektør Reindrift 78 95 03 15
Pesonen, Lill-Mari Rådgiver plan Justis og kommunal
Porsanger-Moen, Rita-Alise Prosjektleder 0-24 samarbeidet Oppvekst og barnevern 78 95 03 38
Rakkestad, Julie Seniorkonsulent HR og økonomi 77 64 20 24
Reiestad, Harriet Rådgiver miljø Miljø 78 95 03 68
Remmen, Jørgen Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 63
Renland, Ørjan Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 21 60
Riise, Marianne Winther Seniorrådgiver kommuneøkonomi Justis og kommunal 77 64 20 42
Rognmo, Anna Solvoll Fungerende stabsdirektør Støtte og kommunikasjon 78 95 03 05
Rushfeldt, Rannveig Økonomirådgiver HR og økonomi 78 95 03 92
Rystrøm, Liv-Inger Leder for skoleseksjonen Oppvekst og barnevern 78 95 03 36
Rønningen, Hans Kristian Leder for planseksjonen Justis og kommunal 77 64 20 47
Røsæg, Andreas Vikan Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 21 17
Salmi, Jan Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 85
Salvesen, Linn Berg HR-rådgiver HR og økonomi 78 95 03 33
Sara, Gunn Anita Skoglund Rådgiver reindrift Reindrift 78 46 87 07
Sara, Klemet Anders Rådgiver plan Justis og kommunal 78 48 46 01
Sara, Kurt Fungerende seksjonsleder for reindrift Troms og Vest-Finnmark Reindrift 78 48 46 09
Schjelderup, Ronny Fylkesberedskapssjef Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 05 44
Selander, Anna Seniorrådgiver HR HR og økonomi 77 64 20 15
Seljevold, Ethel Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 20 11
Selnes, Linda Kristin Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 56
Sem, Ida Cecilie Holten Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 95
Serin Raunholm, Reidun Konsulent Helse og sosial 77 64 20 61
Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 14
Skjelmo, Ingeborg Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 20 71
Skjemstad, Oddrun Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 18
Slemmen, Janne Iren Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 20 66
Smeland, Anne Fløgstad Seniorrådgiver Miljø 78 95 05 74
Smeland, Lars Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 78 95 04 03
Solbakke, Jørgen Eira Nasjonalparkforvalter Miljø 78 48 46 05
Solheim, Camilla Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 43
Sollid, Snorre Manskow Assisterende helse- og sosialdirektør Helse og sosial 77 64 21 68
Stabell, Martine Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 25
Stark, Siv K. Seniorrådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 81
Stavseth, Tom Olav Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 96
Steffensen, Elise Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 49
Steinert, Svein Spesialrådgiver Helse og sosial 77 64 21 50
Stellander, Brita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 58
Storeheier, Katrine HR- og økonomidirektør HR og økonomi 77 64 20 58
Sømhovd, Sunniva Helena Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 52
Tandberg, Anders Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 34
Tengesdal, Pål Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 18
Tennøy, Anne Birte Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 05
Tennås, Stig Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 47
Theodorsen, Grete Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 45
Thingnæs, Synnøve Fylkesagronom Landbruk 78 95 05 97
Thomassen, Harald Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 69
Thyrhaug, Anette Moltu Leder for helse- og omsorgsseksjonen Helse og sosial 77 64 20 49
Tindlund, Kristin Skaar Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 66
Tollefsen, Jon Børre Øyen Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 39
Toresen, Gøril Rådgiver i kommuneøkonomi Justis og kommunal 77 64 20 88
Utsi, Morten John Mikkel Rådgiver reindrift Reindrift 78 48 46 08
Valdés, Marta Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 03 90
Vatne, Sylvi Pedersen Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 48
Vistnes, Ingunn Ims Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 79
Volden, Roar Nygård Rådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 47
Våga, Gry Helander Senioringeniør miljø Miljø 78 95 03 61
Winther, Tonje Merete Moe Økonomirådgiver HR og økonomi 77 64 20 26
Zachariassen, Cecilie Marie Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 51
Zahl, Christina Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 32
Zdralovic, Nedzad Sjefingeniør Landbruk 78 95 05 83
Ødegård, Kristine Sørensen Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 21 19
Øien, Jakob Nielsen Seniorrådgiver støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 03 91
Østereng, Geir Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 89
Østvold, Kristine Fungerende kommunikasjonssjef Støtte og kommunikasjon 77 64 21 64
Øygard, Bjørn Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 05 91