Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. apr 01. apr Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
16. apr 16. apr Tilskudd/stipend til videreutdanning i samisk Skoler og lærere i Troms og Finnmark
17. apr 17. apr Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk Skoler og lærere i Troms og Finnmark
21. apr 21. apr Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner
24. apr 24. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
30. jun 30. jun Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
15. sep 15. sep Kriseskjønn Kommunene i Troms og Finnmark
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk Skoleeiere
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
01. apr 01. apr Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
16. apr 16. apr Tilskudd/stipend til videreutdanning i samisk
17. apr 17. apr Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk
21. apr 21. apr Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
24. apr 24. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
30. jun 30. jun Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
15. sep 15. sep Kriseskjønn
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere