Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. jun 30. jun Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
15. sep 15. sep Kriseskjønn Kommunene i Troms og Finnmark
Løpende Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk Skoleeiere
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
30. jun 30. jun Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
15. sep 15. sep Kriseskjønn
Løpende Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere