Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. sep 30. sep Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap - Sää’msijdd/Skoltebyen/Kolttakylä Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området.
31. okt 31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skárfvággi / Skardalen Grunneiere, lag, foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området
31. okt 31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå Grunneiere, lag og foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området.
15. nov 15. nov Opplæring i finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Søknadsfrist Tittel
30. sep 30. sep Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap - Sää’msijdd/Skoltebyen/Kolttakylä
31. okt 31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skárfvággi / Skardalen
31. okt 31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå
15. nov 15. nov Opplæring i finsk som andrespråk