Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold Gårdbrukere som kan søke produksjonstilskudd
Løpende Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket Skogeiere med minst 10 da produktiv skog
Løpende Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk Skoleeiere
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
16. nov 16. nov Tilskudd til drift av beitelag Beitelag i Troms og Finnmark
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
Se hovedtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Skogeiere med minst 10 dekar skog
Løpende Tilskudd helsefellesskapene Kommunene som tilhører et helsefellesskap.
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold
Løpende Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket
Løpende Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
16. nov 16. nov Tilskudd til drift av beitelag
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder
Se hovedtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)
Løpende Tilskudd helsefellesskapene
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere