Søknadsfrist Tittel Målgruppe
27. mai 27. mai Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå Grunneiere, lag og foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området.
01. jun 01. jun Tilskudd til onnebarnehager og landbruksrelatert undervisning Barnehager, skoler, foreldre og foreninger
10. sep 10. sep Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene, 2. gangs utlysning Kommunene i Troms og Finnmark
15. sep 15. sep Kriseskjønnsmidler 2019 Kommuner
15. nov 15. nov Opplæring i finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Søknadsfrist Tittel
27. mai 27. mai Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå
01. jun 01. jun Tilskudd til onnebarnehager og landbruksrelatert undervisning
10. sep 10. sep Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene, 2. gangs utlysning
15. sep 15. sep Kriseskjønnsmidler 2019
15. nov 15. nov Opplæring i finsk som andrespråk