Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskudd til velferdsteknologiske løsninger 2019 Kommuner
01. feb 01. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Landbruk, reindrift, kommuner og organisasjoner
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
10. feb 10. feb Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene Kommunene i Troms og Finnmark
31. mar 31. mar Kompetanse- og innovasjonstilskudd Helse, omsorg og rusfeltet
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskudd til velferdsteknologiske løsninger 2019
01. feb 01. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
10. feb 10. feb Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene
31. mar 31. mar Kompetanse- og innovasjonstilskudd