Søknadsfrist Tittel Målgruppe
29. mar 29. mar Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk Skoler og lærere i Troms og Finnmark
31. mar 31. mar Kompetanse- og innovasjonstilskudd Helse og omsorg, inkludert rus- og psykisk helsefeltet
01. apr 01. apr Utviklings- og tilretteleggingstilskudd landbruk Landbruk og landbruksbaserte næringer
01. apr 01. apr Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Kommunene i Troms og Finnmark
01. apr 01. apr Prosjektskjønnsmidler 2019 Kommunene, alle sektorer
05. apr 05. apr Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester på Svalbard Veterinærer
15. apr 15. apr Søk prosjektstøtte til klima- og miljøtiltak i jordbruket i Troms og Finnmark Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten
16. apr 16. apr Tilskudd til skogsvegbygging Skogeiere, forvaltning
Søknadsfrist Tittel
29. mar 29. mar Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk
31. mar 31. mar Kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. apr 01. apr Utviklings- og tilretteleggingstilskudd landbruk
01. apr 01. apr Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene
01. apr 01. apr Prosjektskjønnsmidler 2019
05. apr 05. apr Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester på Svalbard
15. apr 15. apr Søk prosjektstøtte til klima- og miljøtiltak i jordbruket i Troms og Finnmark
16. apr 16. apr Tilskudd til skogsvegbygging