Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor i Troms og Finnmark
07. feb 07. feb Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling Tromsværinger og finnmarkinger som vil gjøre en innsats og rydde opp i marin forsøpling.
15. feb 15. feb Prosjektskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
01. mar 01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming.
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
31. mar 31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
01. apr 01. apr Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Det arktiske landbruket
15. sep 15. sep Kriseskjønn Kommunene i Troms og Finnmark
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
07. feb 07. feb Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling
15. feb 15. feb Prosjektskjønn
01. mar 01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid
31. mar 31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. apr 01. apr Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
15. sep 15. sep Kriseskjønn