15.03.2019

Forlenget motorferdselforbud i løype 10 i Karasjok kommune til 22. mars

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har forlenget det midlertidige motorferdselforbudet i snøskuterløype 10 i Karasjok kommune fra 15. mars t.o.m. 22. mars. Dette av hensyn til rein på vinterbeite.

14.03.2019

Midlertidig motorferdselforbud i Nesseby kommune

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i samråd med Nesseby kommune besluttet å innføre midlertidig motorferdselforbud fra 18. mars i et område på sørsiden av Varangerfjorden. Dette av hensyn til rein på vinterbeite.

06.03.2019

Nasjonal jordvernpris

Nasjonal jordvernpris skal deles ut til en kommune eller en fylkeskommune. Vi ønsker forslag på kandidater i Troms og Finnmark som fortjener prisen. Send inn forslag innen 20. mars

05.03.2019

Styringsgruppen for Karasjokprosjektet konstitueres

Torsdag 7. mars arrangerer Karasjok kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark første styringsgruppemøte i forprosjektet til det store omstillingsprosjektet for Karasjok kommune. – Vi ser fram til et godt samarbeid med fylkesmannen i årene som kommer, sier ordfører Svein Atle Somby.

01.03.2019

Utlysning av prosjektskjønnsmidler

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har satt av 18 millioner kroner til prosjektskjønn for 2019. 

Fleire nyhende

Følg oss på sosiale medium