eInnsyn

I eInnsyn kan du søke i Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin offentlige postjournal. Du kan søke opp fulltekstdokumenter og be om innsyn i offentlige dokumenter som ikke er publisert.

Når du ber om innsyn i et dokument som ikke er publisert i postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, blir bestillingen sendt til Fylkesmannen som er ansvarlig for journaloppføringen. Bestillingen blir deretter behandlet av Fylkesmannen som et innsynskrav, og du får svar direkte fra Fylkesmannen.

eInnsyn kan brukes anonymt. Alt du trenger er en e-postadresse som dokumentene skal sendes til. Du kan også be om innsyn på andre måter enn gjennom eInnsyn. Du kan fremme et innsynskrav både skriftlig og muntlig.

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin offentlige postjournal

Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (Offentleglova)

Kontakt Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

Personvern

Fylkesmannen har ansvar for at taushetsbelagte opplysninger ikke offentliggjøres. Personnavn skal ikke være søkbare etter å ha vært publisert i eInnsyn i mer enn 12 måneder. Det betyr at dersom du søker på personnavn i eInnsyn, vil du kun få treff de første 12 månedene etter publiseringsdato for oppføringer som inneholder navnet du søker på. 

Lenkjer