Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt 15. okt Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket organisasjoner, kommuner, Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold Gårdbrukere som kan søke produksjonstilskudd
Løpande Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket Skogeiere med minst 10 da produktiv skog
Løpande Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk Skoleeiere
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Sjå hovudtekst Regionale miljøtilskudd Gårdbrukere
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Løpande Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Skogeiere med minst 10 dekar skog
Løpande Tilskudd helsefellesskapene Kommunene som tilhører et helsefellesskap.
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
15. okt 15. okt Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold
Løpande Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket
Løpande Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Sjå hovudtekst Regionale miljøtilskudd
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær
Løpande Tilskudd til tiltak i beiteområder
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)
Løpande Tilskudd helsefellesskapene
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere