Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Løpande Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Skogeiere med minst 10 dekar skog
Løpande Tilskudd helsefellesskapene Kommunene som tilhører et helsefellesskap.
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
10. feb 10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Søknadsfrist Tittel
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær
Løpande Tilskudd til tiltak i beiteområder
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)
Løpande Tilskudd helsefellesskapene
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere
10. feb 10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid