Frist Veke Høyring
juli 2020
20. jul 30 Søknad om utslippstillatelse for nytt deponi i Balsfjord
Frist Høyring
20. jul Søknad om utslippstillatelse for nytt deponi i Balsfjord