Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Kompensasjonsskjønn-uforutsette hendelser og særskilte forhold 2019 Kommuner i Trøndelag
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019 Se til venstre i saken
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 Skogeiere i Trøndelag
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Kompensasjonsskjønn-uforutsette hendelser og særskilte forhold 2019
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019