Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19 NAV-kontor (kommunen)
01. sep 01. sep Tilskudd sårbare eldre Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
01. sep 01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold 2020 Kommuner
01. sep 01. sep Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2021 Kommuner i Trøndelag
15. okt 15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
15. des 15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19
01. sep 01. sep Tilskudd sårbare eldre
01. sep 01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold 2020
01. sep 01. sep Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2021
15. okt 15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt
15. des 15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge