Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
11. nov 11. nov Støtte til digital hjemmeundervisning Kommuner og fylkeskommunenr
15. nov 15. nov Kunngjøring av tilskudd til hospiteringsordninger mellom kommuner og helseforetak Kommuner i Trøndelag
15. des 15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
Løpende Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
11. nov 11. nov Støtte til digital hjemmeundervisning
15. nov 15. nov Kunngjøring av tilskudd til hospiteringsordninger mellom kommuner og helseforetak
15. des 15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge
Løpende Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus