Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. jan 31. jan Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Endelig målgruppe (sluttbruker) for ordningen er pårørende
31. jan 31. jan Tilskuddsordning, oppfølging av Strategi for seksuell helse Hele befolkningen, med særlig vekt på barn, ungdom og deres foreldre, samt unge voksne.
01. feb 01. feb Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger Kommuner
01. feb 01. feb Tilskudd til sosiale tjenester i NAV/kommunene - 2019 Kommunene og NAV
10. feb 10. feb Tilskudd til rekruttering av psykologer i den kommunale helse og omsorgstjenesten Mennesker i alle aldersgrupper
15. feb 15. feb Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket 2019 Organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre samarbeidsorganer hovedsakelig innenfor landbruk.
15. feb 15. feb Utlysning av tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
01. mar 01. mar Tilskudd kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. mar 01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende
Søknadsfrist Tittel
31. jan 31. jan Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver
31. jan 31. jan Tilskuddsordning, oppfølging av Strategi for seksuell helse
01. feb 01. feb Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger
01. feb 01. feb Tilskudd til sosiale tjenester i NAV/kommunene - 2019
10. feb 10. feb Tilskudd til rekruttering av psykologer i den kommunale helse og omsorgstjenesten
15. feb 15. feb Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket 2019
15. feb 15. feb Utlysning av tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019
01. mar 01. mar Tilskudd kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd
01. mar 01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt