Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
03. apr 03. apr Rapportering ressurskrevende tjenester for brukere født i 1950 og 1949 Kommuner
25. apr 25. apr Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 Kommuner i Trøndelag
01. jun 01. jun Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2020 Kommuner i Trøndelag
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 Skogeiere i Trøndelag
Søknadsfrist Tittel
03. apr 03. apr Rapportering ressurskrevende tjenester for brukere født i 1950 og 1949
25. apr 25. apr Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019
01. jun 01. jun Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2020
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019