Tilskudd

Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. des 01. des Tilskudd til innføring av rammeplan i barnehagen Barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen.
31. des 31. des Tidligpensjon i reindriften Siidaandelsinnehavere
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018 Skogeiere i Trøndelag
31. des 31. des Tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel Reineiere
31. des 31. des Kompensasjon for radioaktivitet i reinkjøtt Reinbeitedistrikt, tamreinlag og siidaandelsinnehavere
31. des 31. des Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part Reindrift og annen part
Søknadsfrist Tittel
01. des 01. des Tilskudd til innføring av rammeplan i barnehagen
31. des 31. des Tidligpensjon i reindriften
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018
31. des 31. des Tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel
31. des 31. des Kompensasjon for radioaktivitet i reinkjøtt
31. des 31. des Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part