Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mai 31. mai Invitasjon til deltakelse i pilot - 0-24 samarbeidet Kommuner i Trødelag
31. mai 31. mai Søknad om tilskudd til sijteandeler og tamreinlag Sijteandeler og tamreinlag
01. jun 01. jun Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2020 Kommuner i Trøndelag
07. jun 07. jun Utlysning av skjønnsmidler – fellestiltak 0-24 kommer
01. sep 01. sep Kompensasjonsskjønn-uforutsette hendelser og særskilte forhold 2019 Kommuner i Trøndelag
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019 Se til venstre i saken
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 Skogeiere i Trøndelag
Søknadsfrist Tittel
31. mai 31. mai Invitasjon til deltakelse i pilot - 0-24 samarbeidet
31. mai 31. mai Søknad om tilskudd til sijteandeler og tamreinlag
01. jun 01. jun Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2020
07. jun 07. jun Utlysning av skjønnsmidler – fellestiltak 0-24
01. sep 01. sep Kompensasjonsskjønn-uforutsette hendelser og særskilte forhold 2019
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019