22.01.2020

128 millioner i reformstøtte til Trøndelag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utbetaler nå 820 millioner kroner i reformstøtte til kommunene som gikk sammen ved årsskiftet. 128 millioner kommer til Trøndelag.

22.01.2020

Fylkesmannen besøker Orkland og Heim

Fylkesmannens kommunebesøk fortsetter. Vi startet før jul, og utover våren har vi invitert oss ut til de nyeste trønderske kommunene. Denne uken er det Orkland og Heim kommuner som står for tur.

17.01.2020

Fylkesmannen ber kommunene sette fart på klimaarbeidet

Fylkesmann Frank Jenssen ber kommunene løfte klimaarbeidet opp på dagsorden. De trønderske kommunene står sentralt i arbeidet med å redusere klimautslipp, og i arbeidet med å tilpasse lokalsamfunnet til et klima som er i endring.

20.12.2019

Frivillig skogvern - naturreservat

Det er i statsråd  den 20.12.2019 opprettet sju nye naturreservat og vedtatt utvidelse av  seks eksisterende naturreservat. Det er også vedtatt en mindre utvidelse av nasjonalpark i Trøndelag. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne, og det er to områder på som ligger på Statskog sine eiendommer.

20.12.2019

Ambisiøse mål for fremtiden

Trøndersk landbruk har store ambisjoner for årene som kommer. Nå har faglagene i landbruket sammen med samvirkeforetakene og offentlig regionalt partnerskap samlet seg om visjonen «Smart og bærekraftig verdiskaping» fra mot 2030.

18.12.2019

Nye pålegg til Nutrimar AS

Fylkesmannen i Trøndelag kommer med en rekke pålegg til Nutrimar AS på grunn av luktproblemene fra bedriften.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier