Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2019
27. feb - 28. feb 9 Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Seminar for kommunale beredskapsansvarlige - Norsjøseminaret Norsjø hotell, Akkerhaugen
mars 2019
08. mar 10 Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Ungdom i dag. Trender innen rus og avhengighet Jarlsberg konferansesenter, Sem, Tønsberg
12. mar - 13. mar 11 Seljord legevakt/Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kurs i akuttmedisin for LIS1 i Telemark Granvin kulturhus/Nutheim Gjestgiveri
13. mar 11 Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Varslingsøvelse 1-2019 Vestfold og Telemark
14. mar - 15. mar 11 Stat-Næringslivssamarbeidet i Vestfold og Telemark Kick-off strategikonferanse - Stat-Næringsliv Comfort Hotel, Porsgrunn
25. mar 13 KoRus Sør i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Lederseminar om rus og psykisk helse Hotell Scandic Ambassadeur Drammen
27. mar - 28. mar 13 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kurs i akuttmedisin for LIS1 i Vestfold Hotel Klubben, Tønsberg
28. mar 13 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - oppvekstavdelingen Fagfornyelsen: Dybdelæring, kompetansebegrepet og læreplanforståelse Jarlsberg konferansesenter
28. mar 13 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Innføringskurs i økonomisk rådgivning Statens Park, Tønsberg
april 2019
10. apr - 11. apr 15 Helse-og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kurs i offentlig helsearbeid for LIS1 Comfort Hotel Porsgrunn
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
27. feb - 28. feb Seminar for kommunale beredskapsansvarlige - Norsjøseminaret
08. mar Ungdom i dag. Trender innen rus og avhengighet
12. mar - 13. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 i Telemark
13. mar Varslingsøvelse 1-2019
14. mar - 15. mar Kick-off strategikonferanse - Stat-Næringsliv
25. mar Lederseminar om rus og psykisk helse
27. mar - 28. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 i Vestfold
28. mar Fagfornyelsen: Dybdelæring, kompetansebegrepet og læreplanforståelse
28. mar Innføringskurs i økonomisk rådgivning
10. apr - 11. apr Kurs i offentlig helsearbeid for LIS1