Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2019
25. apr 17 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Opplæring i ØKS - Sted: Tønsberg Statens park, Tønsberg
mai 2019
06. mai - 07. mai 19 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kurs i offentlig helsearbeid for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste vår 2019 Hotel Klubben, Tønsberg
07. mai 19 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Opplæring i ØKS - Sted: Skien Statens hus, Gjerpensgate 14
09. mai - 10. mai 19 Sametinget Seminar om samisk i barnehager Thon Conference, Universitetsgaten 26, OSLO
juni 2019
03. jun 23 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/oppvekstavdelingen Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - norsk grunnskole Comfort Hotel Porsgrunn
04. jun 23 Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kommuneøvelse, Kragerø Rådhuset i Kragerø
05. jun 23 Oppvekstavdelingen v/Solrun Nistad Fleischer Skolen som profesjonell aktør i skolemiljøsaker Kommer senere
06. jun 23 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Feltkurs i AR5 Midt-Telemark landbrukskontor
12. jun 24 Beredskapsstaben,Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Varslingsøvelse 2-2019 Vestfold og Telemark
august 2019
21. aug 34 Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Varslingsøvelse 3-2019 Vestfold og Telemark
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
25. apr Opplæring i ØKS - Sted: Tønsberg
06. mai - 07. mai Kurs i offentlig helsearbeid for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste vår 2019
07. mai Opplæring i ØKS - Sted: Skien
09. mai - 10. mai Seminar om samisk i barnehager
03. jun Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - norsk grunnskole
04. jun Kommuneøvelse, Kragerø
05. jun Skolen som profesjonell aktør i skolemiljøsaker
06. jun Feltkurs i AR5
12. jun Varslingsøvelse 2-2019
21. aug Varslingsøvelse 3-2019