14.10.2019

Hva må kommunen gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

I den nye kommuneloven kan man ikke lenger bruke skriftlig avstemning ved valg og ansettelser. Det innebærer blant annet at ordfører og varaordfører må velges ved åpen avstemning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en uttalelse av 10. oktober 2019 at noen kommunestyrer likevel har gjennomført skriftlige avstemninger, men at det ikke nødvendigvis betyr at valget er ugyldig.     

14.10.2019

Søknad om utfylling og utdyping ved Havnevegen 90 i Skien kommune

Rambøll søker på vegne av Statnett SF om tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut inntil 12600 m3 over et areal på 2700 m2 utenfor Havnevegen 90, gbnr. 227/44 i Skien kommune. Det søkes også om å utdype to grunner på vanndyp 3 og 5 meter hvorav begge skal utdypes til kote -7.

11.10.2019

Uforsvarlig drift ved Tønsberg legevakt

Tønsbergregionen legevakt har ikke hatt tilstrekkelig fagkompetanse våren 2019. Legevakten har brukt medisinerstudenter med lisens til å gå selvstendige legevakter. Dette er i strid med lovverk og forskrift og dermed brudd på kravene til forsvarlighet i helsetjenesten, skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i en tilsynsrapport.

09.10.2019

Statsborgerseremoni i Tønsberg

Nye norske statsborgere fra kommunene i Vestfold er inviterte til statsborgerseremoni søndag 13. oktober kl 11.00-14.30 på Quality hotel, Oseberg kulturhus i Tønsberg.

08.10.2019

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

1. november 2019 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel