Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 
21.09.2020

Verjemålstelefonen

Verjemålstelefonen hos FMVT er stengd i morgon tysdag 22.09 frå kl 09.00 - 10.00 grunna allmøte, ope frå 10.00 og vidare som vanleg.

16.09.2020

Kommunelegen kan ikkje delegera vidare ansvar for oppgåver innan smittevern

Kommunelegen har svært omfattande ansvar og oppgåver innan smittevern. Det er ikkje nødvendig at han utfører alle oppgåver personleg. Han må likevel sørga for at dei blir utførte forsvarleg.

15.09.2020

Nye klimawebinarer for kommunane

Miljødirektoratet tilbyr nye webinarer om klimatilpassing og korleis kommunane kan kutte utslepp av klimagassar. Rundt 50 webinarer kan sjåast i opptak.

14.09.2020

Funn av CWD på Hardangervidda

Ein villreinbukk skoten under jakt på Hardangervidda er stadfesta smitta av CWD (skrantesjuke).

11.09.2020

DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for sin fabrikk på Borgeskogen i Sandefjord.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel