15.04.2020

Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 
29.05.2020

Orientering om planlagd kartlegging av naturtypar i 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark orienterer med dette om at det kan bli gjennomført kartlegging av naturtypar på din eigedomen i perioden juni-september i år. Kartlegginga er ein del av kunnskapslovnaden for natur som blei vedteken av Stortinget i 2015

29.05.2020

Helse- og omsorgsinstitusjonar må så langt som mogleg leggje til rette for besøk

Behovet for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar må i ulike fasar av covid-19-epidemien vurderast opp mot risiko for smitte for den einskilde pasient/bebuar, for medpasientar, for pårørande og for tilsette.

29.05.2020

Heimebaserte tenester til feriebesøkande

Når koronamsitten er under kontroll skal kommunane sørge for at alle som oppheld seg i kommunen får tilbod om naudsynte tenester på eit forsvarleg nivå.

28.05.2020

Følg med på vårflaumen

-Vi vil oppmoda folk om å sikre bygningar og anna som ligg tett på elveleia i forbindelse med fare for vårflaum. Det er mykje snø i fjellet som kan smelta på kort tid. Det seier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Flere nyheter Få nyhetsvarsel