Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19 NAV-kontora
20. sep 20. sep Aktivitetstilbod og besøksvert Seniorar og eldre som bur i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgnstilsette.
20. sep 20. sep Aktivitetstiltak for å motvirke einsemd Seniorar og eldre som bur i eigen heim eller omsorgsbustad.
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19
20. sep 20. sep Aktivitetstilbod og besøksvert
20. sep 20. sep Aktivitetstiltak for å motvirke einsemd