Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Kommunalt rusarbeid - 2. utlysning Kommuner
10. sep 10. sep Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - 2. utlysning Kommuner
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimbuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Kommunalt rusarbeid - 2. utlysning
10. sep 10. sep Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - 2. utlysning
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimbuande personar med demens