Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mai 01. mai Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2020 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (eks. NAV, barneverntjeneste, barnehage og skoler)
Søknadsfrist Tittel
01. mai 01. mai Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2020