Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. mai 15. mai Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som rekrutteringsvansker Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten
Søknadsfrist Tittel
15. mai 15. mai Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som rekrutteringsvansker