Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2018
13. des 50 Fylkesmannen i Rogaland Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav Clarion hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
januar 2019
09. jan 2 Fylkesmannen i Rogaland Tilskotskonferansen 2019 Clarion Hotel Energy, Stavanger
09. jan - 10. jan 2 Fylkesmannen i Roglaand Opplæring i DSB-CIM for kommunane i Rogaland Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
16. jan 3 Fylkesmannen i Rogaland Kurs om teieplikt og informasjonsinnhenting/deling i NAV Clarion Hotel Energy, Stavanger
februar 2019
11. feb - 13. feb 7 Barne- og familienheten i Sandnes kommune og Fylkesmannen i Rogaland. FIT-rettleiar opplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann Sandnes
mars 2019
06. mar 10 Rådet for livslang læring i Rogaland Konferansen for livslang læring Info kjem seinare
april 2019
03. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
mai 2019
02. mai 18 Fylkesmannen, Utdanningsforbundet og UiS Barnehagekonferansen 2019 Universitetet i Stavanger
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
13. des Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav
09. jan Tilskotskonferansen 2019
09. jan - 10. jan Opplæring i DSB-CIM for kommunane i Rogaland
16. jan Kurs om teieplikt og informasjonsinnhenting/deling i NAV
11. feb - 13. feb FIT-rettleiar opplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann
06. mar Konferansen for livslang læring
03. apr Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving
02. mai Barnehagekonferansen 2019