Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2020
31. mar 14 Fylkesmannen i Rogaland/Vestlandsrådet Koordineringsmøte om marin forsøpling Digitaltmøte
31. mar 14 Fylkesmannen i Rogaland UTSETT - Informasjonsmøte for folkevalde på Nord-Jæren Clarion Energy
april 2020
02. apr 14 Klimanettverket Jæren og Fylkesmannen i Rogaland AVLYST Klimarisiko. Halvdagsseminar for administrasjon og folkevalde i kommunane. Skatteetaten, Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger
15. apr - 16. apr 16 Fylkesmannen i Rogaland Utsett!  Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 4 Stokka Forum
16. apr 16 Fylkesmannen i Rogaland AVLYST! Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
23. apr - 24. apr 17 Fylkesmannen i Rogaland AVLYST Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Royal Stavanger
23. apr 17 Kommunane, KS, UiS, Fylkesmannen UTSETT: Innovasjonskonferansen 2020 Sola kulturhus
mai 2020
05. mai 19 Fylkesmannen i Rogaland UTSETT- Ny dato kjem. Haugalandet og Ryfylke. Kurs i godkjenning av spreieareal på innmarksbeite Karmøy - ute i felt
06. mai 19 Universitetet i Stavanger, Utdanningsforbundet og Fylkesmannen i Rogaland Barnehagekonferansen 2020 Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms Hus, aud 1
07. mai 19 Fylkesmannen i Rogaland UTSETT- Ny dato kjem. Jæren og Nord-Jæren. Kurs i godkjenning av spreieareal på innmarksbeite Sola - ute i felt
14. mai 20 Fylkesmannen i Rogaland AVLYST - Kommuneøkonomidagen 2020 Clarion Hotel Energy, Stavanger
19. mai 21 Fylkesmannen i Rogaland UTSETT- Ny dato kjem. Dalane. Kurs i godkjenning av spreieareal på innmarksbeite Bjerkreim - ute i felt
26. mai 22 Fylkesmannen i Rogaland AVLYST Barneperspektivet i Nav Radisson Blu Atlantic Hotel
27. mai - 28. mai 22 Fylkesmannen i Rogaland UTSETT: Nettverkssamling – samfunnstryggleik og beredskap 2020 Utstein Kloster Hotell, Stavanger kommune
juni 2020
03. jun 23 Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland AVLYST Oppvekstkonferansen 2020 - " Laget rundt barnet" Clarion Energy
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
31. mar Koordineringsmøte om marin forsøpling
31. mar UTSETT - Informasjonsmøte for folkevalde på Nord-Jæren
02. apr AVLYST Klimarisiko. Halvdagsseminar for administrasjon og folkevalde i kommunane.
15. apr - 16. apr Utsett!  Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 4
16. apr AVLYST! Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving
23. apr - 24. apr AVLYST Kurs i offentleg helsearbeid
23. apr UTSETT: Innovasjonskonferansen 2020
05. mai UTSETT- Ny dato kjem. Haugalandet og Ryfylke. Kurs i godkjenning av spreieareal på innmarksbeite
06. mai Barnehagekonferansen 2020
07. mai UTSETT- Ny dato kjem. Jæren og Nord-Jæren. Kurs i godkjenning av spreieareal på innmarksbeite
14. mai AVLYST - Kommuneøkonomidagen 2020
19. mai UTSETT- Ny dato kjem. Dalane. Kurs i godkjenning av spreieareal på innmarksbeite
26. mai AVLYST Barneperspektivet i Nav
27. mai - 28. mai UTSETT: Nettverkssamling – samfunnstryggleik og beredskap 2020
03. jun AVLYST Oppvekstkonferansen 2020 - " Laget rundt barnet"