Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2019
28. aug 35 Samfunnsavdelinga Kurs i val av formannskap og utval Statens hus, møterom 1
september 2019
04. sep - 05. sep 36 Fylkesmannen i Rogaland Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
05. sep - 06. sep 36 Safer og Fylkesmannen i Rogaland Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1 SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
17. sep 38 Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland Fagleg og etisk forsvarlege tenester til menneske med utviklingshemming Stokka Forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger
19. sep 38 Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonslova - regelverksamling 2019 Clarion Hotel Energy, Tjensvoll i Stavanger
oktober 2019
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger City
november 2019
06. nov 45 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling for tilsette i fengselshelsetenesta 2019 Scandic Stavanger City, Reidar Bergesgate 7
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland Barnevernleiarsamling Sola Strandhotell
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
28. aug Kurs i val av formannskap og utval
04. sep - 05. sep Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora
05. sep - 06. sep Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1
17. sep Fagleg og etisk forsvarlege tenester til menneske med utviklingshemming
19. sep Introduksjonslova - regelverksamling 2019
17. okt - 18. okt Kurs i offentleg helsearbeid
06. nov Nettverkssamling for tilsette i fengselshelsetenesta 2019
27. nov - 28. nov Barnevernleiarsamling