Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2019 Bønder, husdyreigarer, privatpersonar
01. nov 01. nov Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid. Barnevernstjenester i Rogaland
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innanfor landbruket
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2019
01. nov 01. nov Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid.
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak