Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Se hovedtekst Tilskot til trua naturtypar og artar, villaks, fiskeføremål, vilttiltak, vassforvalting, framande artar, klima, kasserte fritidsbåtar, marin forsøpling, m.m. Organisasjonar, private, kommunar
01. feb 01. feb Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger Samarbeidsprosjekt som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil verte prioritert. For nye søknadar vil prosjekt med samarbeid mellom fleire kommunar verte prioritert
10. feb 10. feb Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunane i Rogaland
Søknadsfrist Tittel
Se hovedtekst Tilskot til trua naturtypar og artar, villaks, fiskeføremål, vilttiltak, vassforvalting, framande artar, klima, kasserte fritidsbåtar, marin forsøpling, m.m.
01. feb 01. feb Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger
10. feb 10. feb Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene