Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
07. des 07. des Ekstra skjønnstilskott til smittevern og TISK i nysaldert statsbudsjett 2020 Kommunar i Rogaland
15. jan 15. jan Rundskriv om tilskotsordningane i 2021 for naturforvalting, forureining og klima Reduksjon av tapt naturmangfald i kommunane
Søknadsfrist Tittel
07. des 07. des Ekstra skjønnstilskott til smittevern og TISK i nysaldert statsbudsjett 2020
15. jan 15. jan Rundskriv om tilskotsordningane i 2021 for naturforvalting, forureining og klima