Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. jul 01. jul Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
10. sep 10. sep Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunen sine ulike virksomheter og dens tilsette. Menneske i alle aldersgrupper med problem knytte til psykisk helse, rusmiddelbruk, vald og traumer. Barn og unge som har vore utsett for vald eller med behov for oppfølging for betre gjennomføring av skule og opplæring.
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innanfor landbruket
Søknadsfrist Tittel
01. jul 01. jul Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
10. sep 10. sep Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak