Søknadsfrist Tittel Målgruppe
24. apr 24. apr Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019 Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
30. apr 30. apr Midlar til symjeopplæring i barnehagen Barn i barnehagar i alderen 4- 6 år, i Rogaland
02. mai 02. mai Skjønsmiddel til innovasjon og fornying Kommunane
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innanfor landbruket
Søknadsfrist Tittel
24. apr 24. apr Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019
30. apr 30. apr Midlar til symjeopplæring i barnehagen
02. mai 02. mai Skjønsmiddel til innovasjon og fornying
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak