Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innanfor landbruket
15. jan 15. jan Tilskot for 2020 naturforvalting, truga artar og naturtypar, framande artar, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m. Frivillige organisasjonaer, kommunar, husdyreigarar, forskningsinstitusjonar
15. jan 15. jan Tilskot til vassmiljøtiltak generell vassforvalting i 2020 Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekt, kommuner, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og private virksomheter
15. feb 15. feb Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020 Kommunane og fylkeskommunen
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Søknadsfrist Tittel
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak
15. jan 15. jan Tilskot for 2020 naturforvalting, truga artar og naturtypar, framande artar, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m.
15. jan 15. jan Tilskot til vassmiljøtiltak generell vassforvalting i 2020
15. feb 15. feb Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg