Landbruk og mat


29.10.2020

Gode nyhende om jordbrukskanalane på Jæren

Forskarar frå NIBIO og Faun naturforvaltning har undersøkt stoda i jordbrukskanalar på Jæren. Dei er positivt overraska over kor godt det står til med økologien trass steinsetting og utretting.  

29.10.2020

Nettmøte 18. november: Siste nytt om digital dermatitt

Data fra Kukontrollen viser at forekomsten av klauvsykdommen digital dermatitt øker raskt blant norske kyr i både melkeku- og kjøttfebesetninger. 

28.10.2020

Invitasjon til Urfe-samling

Urfe SA inviterer til fagsamling på Moi hotell i Rogaland 27. - 28. november. Her får du solid fagleg påfyll med blanding av teori og to gardsbesøk.

26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 

26.10.2020

Inspirasjonssamling for nye og unge bønder og gründere i Stavanger kommune

18. november inviterer Stavanger kommune og Ryfylke næringshage til inspirasjonssamling. Her vil mellom anna landbruksdirektør Geir Skadberg snakke om Business på garden

26.10.2020

Kven bør få Rogaland landbruksselskap sin heiderspris 2020?

Rogaland landbruksselskap deler årleg ut ein heiderspris. Denne skal gå til ein eller fleire med yrket sitt i landbruket, fortrinnsvis aktive bønder som har gjort ein positiv innsats ut over det ein normalt kan forvente. Frist for å melde inn forslag er 2. desember 2020.

26.10.2020

Omcider sider

No skjer det endeleg. På Fevoll gard i Hjelmeland putrar det no 3000 liter sider i ein stor ståltank i det nye sideriet.

20.10.2020

Nettmøte 17.november - Økt mangfold av lokalmat i butikk

Vi vil med dette invitere deg som lokalmatprodusent med på et givende, lærerikt og engasjerende nettmøte tirsdag 17.november kl 10-11:30!

16.10.2020

Mat er ein menneskerett

Det høyrest kanskje sjølvsagt ut, men det er viktig å minna oss sjølv på det. 16. oktober er verdas matvaredag. Korfor skal me bry oss om dét i Rogaland?

16.10.2020

Kurs i småskala grønnsaksproduksjon og markedshage

Velkommen til 4 dagers kurs 4.-5 november og 9.-10.desember 2020 på Klepp.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.