Kontakt oss

Opningstider

08.00 - 15.30 (mån.-fre.)

Besøksadresse

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Postadresse

Postboks 59, 4001 Stavanger

Trygt for deg, enklare for alle

Den sikraste og føretrekte måten du tar kontakt med Fylkesmannen i Rogaland på, er å bruka meldingsskjemaet. Du finn det også ved å trykka på den raude knappen, merkt "Send sikker melding" på denne sida. Du loggar inn via ID-porten, eit felles og sikkert innloggingssystem for offentlege tenester. Fordelen er at du kan senda (person)sensitiv informasjon gjennom denne løysinga. I tillegg handterer systemet store vedlegg.

Skal du sende på vegne av bedrift eller organisasjon så bruker du "Send sikker melding (bedrift)".

Er du verje og skal senda ei melding til verjemålslaget vårt, bruker du meldingsskjemaet "Melding til fylkesmannen (berre verjemål)

Elektronisk faktura

Fakturaadresse

Fylkesmannen i Rogaland

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746

7468 Trondheim

Organisasjonsnummer

974763230