Landbruksforvaltning

Her blir det lagt ut informsjon som er retta mot kommunal landbruksforvaltning.


24.03.2020

Hjelp til gode vurderingar etter naturmangfaldlova

Kommunane tek mange avgjerder som påverkar naturmangfaldet. Til hjelp i saksbehandlinga har Miljødirektoratet utvikla nettkurs. Kursa er gratis og tek ca 1,5 time å gjennomføre.

02.01.2020

Store verdiar i utmarka!

Rapporten «Arealregnskap for utmark - Arealstatistikk for Rogaland» frå desember 2019 gir oss mykje god kunnskap om utmarksressursane i Rogaland. 

04.12.2019

Kurs og arrangement 2020

Her finn du ein samla oversikt over samlingar, kurs og foredrag som Fylkesmannen i Rogaland arrangerer for landbruksforvaltinga i kommunane i 2020. 

03.12.2019

Stort oppmøte og engasjement på dialogmøte med kommunane

Kommunane må i større grad tenke berekraft, biomangfald og klima, sett opp mot bonden sitt eige behov. Dette var eitt av fleire tema som blei diskutert då landbruksforvaltninga i Rogaland var samla til dialogmøte.  

05.11.2019

Velkomen til studietur om grøn omsorg og Inn på tunet

Inn på tunet Rogaland, i samarbeid med Fylkesmannen, arrangerer studietur mandag 18. november. Turen går til Tryggvi Islandshestegård og Røyrvik Aktivitetsgard på Ganddal/ Kverneland i Sandnes kommune.

21.10.2019

Fint besøk til Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har lagt til rette for ein fagtur for Landbrukspolitisk avdeling i landbruks- og matdepartementet (LMD) den 22. og 23.oktober.  Dei får ei brei innføring i det som rører seg innan landbruks- og matmiljøet i Rogaland.

17.10.2019

Eit nytt friskt pust på landbruksavdelinga

I haust og minst 6 månadar fram i tid kan de treffe Margit Reiersen på Landbruksavdelinga. Reiersen skal mellom anna mobilisere for fleire vipe-tiltak i jordbruket, og kartlegge utfordringane for mjølkeproduksjon i Vindafjord og Suldal.

08.10.2019

Statsbudsjett med fokus på grøntsektoren og skogbruksnæringa

I statsbudsjettet for 2020 kjem det fram at det er ein auke på 5 % i løyvingane under Landbruks- og matdepartementet, til i alt 20,4 milliardar kroner.

18.01.2019

Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland

Fylkesmannen inviterer den kommunale landbruksforvaltninga i Rogaland til fagsamling 22.–23. mai 2019. Samlinga vil i år finne stad på Haugalandet.

04.01.2019

Meld deg på årets landbrukskonferanse i Rogaland

Nå er endeleg program for landbrukskonferansen 18. mars 2019 på plass, og vi har fått avtale med spanande innleiarar. Konferansen er aktuell for alle som er opptekne av framtida for landbruket. Meld deg på nå så er du sikra plass.

Flere nyheter