Frist Uke Høring
oktober 2020
01. okt 40 Søknad om løyve til tiltak i sjø - ny brannstasjon ved Lerviga
23. okt 43 Endra løyve til Franzefoss Gjenvinning AS i Haugesund
Frist Høring
01. okt Søknad om løyve til tiltak i sjø - ny brannstasjon ved Lerviga
23. okt Endra løyve til Franzefoss Gjenvinning AS i Haugesund