12.10.2017

Statsbudsjettet for 2018

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland

18.08.2017

Informasjonsmøte i Tysford 23. august - her er programmet:

23. august kl. 17.00 arrangerer Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Møtet er åpent for alle. Her er programmet.

16.08.2017

Høring om ny kommunegrense etter deling av Tysfjord

Fylkesmannen i Nordland minner om høringsfristen for å komme med innspill og synspunkter på hvor den nye kommunegrensen skal gå etter deling av Tysfjord kommune.

20.07.2017

Skjønnsmidler 2018

Fylkesmannen inviterer kommunene i Nordland til å søke om skjønnsmidler for 2018

13.07.2017

Informasjonsmøte i Tysfjord

23. august kl. 17.00 arrangerer Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Møtet er åpent for alle.

30.06.2017

Kommuner i Nordland, adresseliste

Nordland har 41 kommuner. Her finner du adresser til alle kommunene. Sist oppdatert august 2020.

24.05.2017

Fornyingsprisen til Vestvågøy kommune

Fylkesmannens fornyingspris 2017 er tildelt Vestvågøy kommune. 

28.04.2017

Justisministeren til kommunekonferansen

Justisminister Per-Willy Amundsen kommer til Bodø for å holde innlegg på Fylkesmannens kommunekonferanse 23. og 24. mai.

19.04.2017

Fylkesmannen i Nordland godkjenner ikke Tysfjord-budsjett

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Tysfjord kommunes årsbudsjett- og økonomiplanvedtak. Denne konklusjonen er tatt etter en lovlighetskontroll av budsjettvedtaket fra 24. januar 2017.

21.03.2017

Tilskudd - identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler – fra graviditet og så lenge det er behov for oppfølging.