Jobbe hos oss?

Velkommen som jobbsøker hos oss. Foto/Collage: Marthe Mølstre/Fylkesmannen i Nordland.
Velkommen som jobbsøker hos oss. Foto/Collage: Marthe Mølstre/Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen kan tilby et vidt spekter av spennende jobber. Som ansatt hos Fylkesmannen jobber du både med saker som har stor betydning for samfunnet som helhet, og nære saker som angår innbyggerne som enkeltmennesker. Vi virker til Nordlands beste!

Når du jobber hos oss treffer du alltid noen som har en annen bakgrunn enn deg selv, og dette gir store muligheter for læring og tverrfaglig samarbeid.

Samfunnsoppdraget vårt krever at vi har sterke fagmiljøer innenfor mange områder. Samarbeid og samfunnsforståelse er spesielt viktig i det arbeidet vi gjør. Vi ønsker oss derfor medarbeidere med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn som også er opptatt av faglig utvikling. Vi ansetter blant annet jurister, økonomer, ingeniører, leger, samfunnsvitere, pedagoger, sykepleiere og naturvitere.

Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø som gjør det enkelt å kombinere karriere med fritid og familieliv.

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Vi utfører arbeidsoppgaver og følger opp vedtak for departement, direktorat og tilsynsmyndigheter. Fylkesmannen er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Vi sørger for rettssikkerhet for innbyggerne og at nasjonal politikk blir lokal handling i fylket.

Embetet har sju avdelinger og omlag 160 ansatte.

Vi rekrutterer omkring 30 nye medarbeidere hvert år – kanskje du er den neste?

Her kan du se hvilke stillinger vi har ledig nå: