Om oss

Fylkesmannen i Nordland er statens representant i fylket. Vårt ansvar er å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi utfører en rekke oppgaver for departement, direktorat og tilsynsmyndigheter. 

Fylkesmannen i Nordland er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Rettssikkerhet for folk i Nordland er viktig, og vi er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi fører tilsyn og kontroll med kommunene og andre. Vi skal også bidra til samordning av statlig virksomhet i fylket.

I tillegg utfører vi oppdrag for Kongehuset. 
 
Fylkesmannen i Nordland har om lag 160 medarbeidere. Vi er lokalisert på seks steder i fylket.

Hovedkontoret er i Bodø. I tillegg har embetet kontorer i Mosjøen, Storjord i Saltdal kommune, Vega, Trofors i Grane kommune og Hennes i Hadsel kommune.
 
NB! 6. november 2020 flyttet vi ut av kontorlokalene i Moloveien 10/12. Vi er tilgjengelig og har normal drift, men ansatte i Bodø vil i en periode jobbe på hjemmekontor fram til vi flytter inn i nytt kontorbygg i Byporten i Fridtjof Nansens vei 11.

Servicesenteret ved hovedinngangen i 1. etasje vil være bemannet ut november. Vi oppfordrer publikum/besøkende til å henvende seg til oss på telefon. Du finner oversikt over alle ansatte her. Fra 7. desember 2020 skal vi etter planen være på plass i nye lokaler.

Embetet består av sju avdelinger og ledes av fylkesmann, assisterende fylkesmann, avdelingsdirektører og underdirektører. Administrativt ligger embetet under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). '
  
I styringsportalen for fylkesmannen finner du våre tildelingsbrev og årsrapporter. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids og livserfaring til å søke jobb i staten.