Presserom

Fylkesmannen i Nordland skal være åpen og tilgjengelige for pressen.

Vi kan hjelpe journalister med å finne riktig person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk, statsbesøk og andre offisielle besøk.

Vi gjør vårt beste for å holde media informert om aktuelle saker.

I presserommet finner du våre pressemeldinger og annen informasjon knyttet til arrangmenter, møter etc.

For å få daglige nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter osv. anbefaler vi deg å se på våre fag- og temasider.

Du kan også opprette abonnement på nyheter/saker fra Fylkesmannen her.

 

                                                                                                                

03.05.2019

Ny fylkesberedskapssjef i Nordland

Asgeir Jordbru (41) er ansatt som ny fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Nordland. Jordbru starter i stillingen mandag 6. mai.

04.04.2019

Tillatelse til oppdrett i Vega kalles tilbake

Miljødirektoratet kaller tilbake Mowi Norway AS sin tillatelse til å starte oppdrett på Rørskjæran i verdensarvområdet i Vega kommune i Nordland.

08.03.2019

Fylkesmannen ber Mowi Norway AS stanse etablering av oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran på Vega

Bakgrunnen er innkomne klager på Fylkesmannens utslippstillatelse. Disse er nå videresendt til Miljødirektoratet. Fylkesmannen gir utsettende virkning på etablering av oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran inntil klagesaken er avgjort.

22.02.2019

Fylkesmannen på fylkestur

26. februar startet fylkesmann Tom Cato Karlsen sin rundreise til alle 44 kommuner i Nordland. Planen er å besøke alle kommunene i fylket før sommeren er over.

18.02.2019

Dronningen til åpningen av Helgelandstrappa

H.M. Dronningen deltar på åpningen av Helgelandstrappa 6. juli 2019 i Mosjøen og vil også besøke festspillene på Helgeland.

15.02.2019

Strøm, mobil og nødnett tilbake - men uvær i vente lørdag

Telenor melder at de fortsetter å overvåke situasjonen. Det er også sendt ut varsel om svært kraftig vind, mye vanskelige kjøreforhold og stor snøskredfare lørdag. Politiet oppfordrer alle sammen til å gjøre nødvendige forberedelser for å unngå skade på mennesker og bygninger. 

07.02.2019

Dronning Sonja til musikkfestival i Lofoten 8. juli

H.M. Dronningen deltar på åpningskonserten til Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest 8. juli i Svolvær.

06.02.2019

Kronprins Haakon til åpning av Vega Verdensarvsenter 13. juni

H.K.H. Kronprinsen kommer til Vega 13. juni for å være til stede under åpningen av det nye verdensarvsenteret.

18.01.2019

Pressemelding: Uforsvarlig barnevernstjeneste i Træna kommune

Træna kommune gikk ut av barnevernssamarbeidet med Ytre Helgeland barnevern 1. januar 2018. Siden da har kommunen selv håndtert barnevernstjenesten, men uten at de har oppfylt sin plikt til å ha en barnevernadministrasjon. Dermed har kommunen ikke kunnet oppfylle sine plikter etter barnevernloven og heller ikke sikret at det tilbys forsvarlige tjenester og tiltak etter barnevernloven. Nå reagerer Fylkesmannen i Nordland kraftig i et brev til kommunen, og pålegger tiltak.

15.01.2019

Pressemelding: Tysfjordhummeren prioriteres av Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har avslått søknaden fra Nordlaks Oppdrett AS om opprettelse av oppdrettsanlegg for inntil 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret ved Bergkråa i Haukøyfjorden i Tysfjorden. Årsaken er hensynet til verdens nordligste hummerbestand - Tysfjordhummeren.

Fleire nyhende